กฎระเบียบ / ระเบียบ / หลักเกณฑ์ / ประกาศ / ข้อบังคับใหม่ :  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๓
ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  17 ก.ย. 53     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  7257  คน
ดาวน์โหลด   ไม่มีไฟล์เอกสาร
 
 

          กระทรวงมหาดไทยยกเลิกระเบียบฯว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.๒๕๔๗ และออกระเบียบฯว่าด้ย กิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๓ แทน มีผลบังคับใช้ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๓ เป็นต้นไป

          ทั้งนี้  ระเบียบดังกล่าว ได้กำหนดให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้อำนวยการศูนย์อปพร.ท้องถิ่น (แล้วแต่กรณี) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นายกฯมอบหมายเป็นรองผู้อำนวยการฯ ให้ปลัดอปท.เป็นผู้ช่วยฯ ให้สำนักปลัดอปท.เป็นศูนย์อปพร. โดยให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่ของสำนักปลัดฯ เป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์อปพร. นอกจากนั้น ยังให้อำนาจนายอำเภอควบคุม นายกเทศมนตรีและนายกอบต.ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์อปพร.อำเภออีกด้วย (ข้อนี้ อาจขัดกับหลักการกระจายอำนาจฯและรัฐธรรมนูญ) ฯลฯ

 

รายละเอียดคลิกที่นี่

 

 

 
  


ข่าวสารบ้านเมือง : Bangkok Post | กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ
มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | อ.ส.ม.ท | ไทยโพสต์ | ไทยนิวส์ | เชียงใหม่นิวส์ | สถานีโทรทัศน์ AStv สถานีโทรทัศน์ Nation | รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู
รวมเว็บบอร์ด : กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น | สายตรงสนง.ท้องถิ่น ชม. | ชมรมนิติกรอปท. ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชมรมนักวิชาการศึกษา ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้ ชมรมนักพัฒนาชุมชน | ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
..   ..  ..  ..
..
Copyright © 2009 All Rights Reserved. by www.thailocalgov.com : Thailand