กฎระเบียบ / ระเบียบ / หลักเกณฑ์ / ประกาศ / ข้อบังคับใหม่ :  มหาดไทยประกาศใช้ระเบียบว่าด้วยเงินบำรุงสมาคมแล้ว
ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  27 มิ.ย. 55     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  2477  คน
ดาวน์โหลด   ไม่มีไฟล์เอกสาร
 
 

กระทรวงมหาดไทย นำระเบียบว่าด้วยเงินบำรุงสมาคม ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕  สมาคมของสมาชิกสภาท้องถิ่นและสมาคมของข้าราชการลูกจ้างท้องถิ่น กินแห้ว ไม่ได้รับอานิสงค์ด้วย

ทั้งนี้  สมาคมที่อยู่ในข่ายได้รับเงินบำรุงก็คือ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย เท่านั้น

สำหรับ สมาคมสมาชิกสภาท้องถิ่นแห่งประเทศไทยก็ดี สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทยก็ดี สมาคมข้าราชการ อบจ. ก็ดี สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทยก็ดี รวมทั้งสมาคมอื่น ๆ ไม่ได้รับอานิสงค์นี้ ซึ่งประเด็นนี้ มีหลายสมาคมและหลายชมรม กำลังพูดถึงความไม่เสมอภาค และเลือกปฏิบัติของ กรมส่งเสริมฯในครั้งนี้ ซึ่งอาจขัดต่อหลักของกฎหมายรัฐธรรมนูญ และระเบียบนี้อาจไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ต้องเท่าเทียมกัน  และนี่หากขึ้นสู่ศาลปกครอง หรือศาลรัฐธรรมนูญขึ้นมา เชื่อว่า กรมส่งเสริมฯต้องแพ้อย่างแน่นอน และจะเป็นเรื่องที่กรมส่งเสริมฯต้องรับผิดชอบอีกครั้ง หลังจากผิดพลาดมาหลายครั้งแล้ว

ดาวน์โหลดระเบียบนี้ คลิกที่นี่

 

 

 
  


ข่าวสารบ้านเมือง : Bangkok Post | กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ
มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | อ.ส.ม.ท | ไทยโพสต์ | ไทยนิวส์ | เชียงใหม่นิวส์ | สถานีโทรทัศน์ AStv สถานีโทรทัศน์ Nation | รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู
รวมเว็บบอร์ด : กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น | สายตรงสนง.ท้องถิ่น ชม. | ชมรมนิติกรอปท. ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชมรมนักวิชาการศึกษา ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้ ชมรมนักพัฒนาชุมชน | ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
..   ..  ..  ..
..
Copyright © 2009 All Rights Reserved. by www.thailocalgov.com : Thailand