ที่ เรื่อง วันที่เพิ่มข่าว
..

พรป.ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 2561

ดาวน์โหลดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ที่นี่่

06 ส.ค. 61
..

พรป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 2561

ดาวน์โหลด พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แล้วที่่นี่

06 ส.ค. 61
..

ร่างพรบ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น..ล่าสุด

เผยร่าง พรบ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับล่าสุด ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย และครม.ได้ส่งกลับมายังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ...

12 ก.ค. 61
..

ร่างพ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่นที่ผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว

สำนักงานการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่ร่าง พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่น ฉบับที่คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ให้ความเห็นชอบแล้ว (ร่างแรก) พร้อมให้มีการรับฟังความเห...

13 มิ.ย. 61
..

ร่างกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น (ร่างกกต.)

กกต.เผยแพร่ร่างกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นแล้ว พร้อมรับฟังความเห็นถึง ๗ ก.พ.นี้ ก่อนเสนอครม.ให้ความเห็นชอบต่อไป ดาวน์โหลดได้ที่นี่

29 ม.ค. 61
..

ร่างกฎหมายประกอบรธน.ว่าด้วย ป.ป.ช.

ร่างกฎหมาย ป.ป.ช.ฉบับคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) หากถูกลงโทษทางวินัยไม่ชอบด้วยกฎหมายฟ้องศาลปกครองได้เหมือนเดิม ดาวน์โหลดได้ที่นี่

08 ต.ค. 60
..

กฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

กระทรวงการคลัง ประกาศใช้พระราชบัญญัติ / กฎกระทรวง / ระเบียบ ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรียบร้อยแล้ว ดาวน์โหลดได้ที่นี่

23 ส.ค. 60
..

ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ดาวน์โหลด ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ผ่านความเห็นชอบจาก สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

23 ส.ค. 59
..

ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ...

ดาวน์โหลดร่างพรบ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ...... ฉบับที่ผ่านความเห็นชอบของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่...

22 ส.ค. 59
..

ระเบียบมท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๙

มหาดไทยออกระเบียบว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลบังคับใช้ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

18 ส.ค. 59
..

ระเบียบมท.ว่าด้วยค่าเช่าบ้านฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๙

กระทรวงมหาดไทยออกระเบียบค่าเช้าบ้านข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลบังคับใช้ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป

18 ส.ค. 59
..

คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ

ส่วนมาตรฐานวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สถ. มอบคัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ ให้อปท.ทั่วประเทศ ถือเป็นคู่มือในการสอบสวนทางวิ...

21 มิ.ย. 59
..

ร่างพรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฉบับ สปท.

สปท.ได้ผ่านความเห็นชอบร่างพรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.ที่คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการปกครองท้องถิ่นเสนอ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม...

10 พ.ค. 59
..

Mr.

1

03 ม.ค. 51
..

Mr.

1

02 ม.ค. 51
..

Mr.

1

01 ม.ค. 51
..

ปลัดฯมหาดไทย ยกเว้นให้อปท.ซื้อ-จ้าง 500,000 บาท โดยวิธีตกลงราคา

ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ให้ใช้วิธี ตกลงราคาได้

13 ต.ค. 58
..

มหาดไทยแก้ไขระเบียบพัสดุเพื่อให้อปท.ตกลงจ้าง-ซื้อได้ตามมติครม.ไม่เกิน 500,000 บาท

ดาวน์โหลด ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศใช้แล้ว แก้ไขเพียงมาตราเดียว เพื่อให้ปลัดกระท...

03 ม.ค. 51
..

ระเบียบการรับเงินฯมหาดไทยฉบับที่ 3 มีผล 26 ก.ย. 2558

กระทรวงมหาดไทย ออกระเบียบการรับเงินฯ ของอปท.ฉบับที่ 3 มีผล 26 กันยายน 2558 ดาวน์โหลดได้ที่นี่

05 ต.ค. 58
..

ร่างรัฐธรรมนูญฉบับสมบูรณ์

ดาวน์โหลดร่างรัฐธรรมนูญฉบับสมบูรณ์ ฉบับเสนอให้ สปช.ลงมติ ได้ที่นี่

22 ส.ค. 58

..
มีจำนวนทั้งหมด 60 เรื่อง
  หน้าที่ : 1 2 | 3 | ถัดไปอ่านเรื่องชวนคุย โดย ป.พิพัฒน์ย้อนหลังข่าวสารบ้านเมือง : Bangkok Post | กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ
มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | อ.ส.ม.ท | ไทยโพสต์ | ไทยนิวส์ | เชียงใหม่นิวส์ | สถานีโทรทัศน์ AStv สถานีโทรทัศน์ Nation | รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู
รวมเว็บบอร์ด : กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น | สายตรงสนง.ท้องถิ่น ชม. | ชมรมนิติกรอปท. ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชมรมนักวิชาการศึกษา ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้ ชมรมนักพัฒนาชุมชน | ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
..   ..  ..  ..
..
Copyright © 2009 All Rights Reserved. by www.thailocalgov.com : Thailand