ประสบการณ์ตรง..จากเพื่อนท้องถิ่น :  ว่าด้วยเรื่องนโยบาย ปริญญาตรี 15,000 บาท
ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  06 ก.ย. 54     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  26425  คน
ดาวน์โหลด   ไม่มีไฟล์เอกสาร
 

วันนี้ มีน้องลูกจ้างประจำท่านหนึ่ง ขอแสดงความเห็นต่อกรณีนโยบายรัฐบาล ให้คนจบปริญญาตรีได้รับรายได้ 15,000 บาท หลายคนได้ประโยชน์ก็เห็นด้วย อีกหลายคนรู้สึกเสียเปรียบก็ไม่เห็นด้วย ลองมาฟังมุมมองของลูกจ้างท่านนี้ดูครับ

 

สวัสดีคะ ป.พิพัฒน์  ที่เคารพ
 

         หนูทราบข่าวการขึ้นเงินเดือนของข้าราชการและครอบคลุม  5  กลุ่ม  ที่จบปริญญาตรี  15,000.-บาท  หนูเรียนให้ปลัดทราบว่า  ตอนแรกดีใจที่ได้ยินข่าวนี้  แต่พอมาอ่านตามข่าวของกระทรวงการคลังชี้แจง  ใจความว่า สำหรับผู้เริ่มต้นบรรจุราชการด้วยวุฒิปริญญาตรี  จึงจะได้เงินเดือน  15,000.-บาท  หรือผู้ใช้วุฒิปริญญาตรีเริ่มทำงาน เช่น กรณีพนักงานจ้างตามภารกิจที่เริ่มจ้างวุฒิ ปริญญาตรี  (จ.3)  ก็จะได้ปรับเงินค่าจ้างเป็น  15,000.-บาท  หนูและเพื่อนร่วมงานมาแยกแจกแจงวิธีคิด  ดังนี้  1. กรณีลูกจ้างประจำทำงานมีอายุราชการ  8-10 ปี  เงินค่าจ้างประจำยังไม่ถึง  15,000 บาท และไม่สามารถปรับวุฒิปริญญาตรีในการทำงานตลอดชีวิตการทำงาน  ทั้งที่มีวุฒิปริญญาตรีอยู่  แต่พนักงานจ้างตามภารกิจเพิ่งเริ่มจ้าง (จ.3) เมื่อปีงบประมาณที่ผ่านมาจะอยู่ในกลุ่มที่ปรับค่าจ้าง  แล้วรัฐบาลบอกว่าเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน  ซึ่งมันไม่ใช่  ไม่ถูกต้อง  อยากฝากท่านปลัดสะท้อนให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและพิจารณาก่อนจะมีการอนุมัติให้ใช้
                            2. ฟังเสียงจากหัวหน้าส่วนการคลัง อบต. ฝากบอกท่านว่า  หัวหน้าส่วนการคลังปฏิบัติราชการมาเป็นเวลา  10 กว่าปี  เงินเดือนปัจจุบัน  16,000 - 17,500 บาท  แล้วพนักงานจ้างเพิ่งเข้างานเงินค่าจ้างเกือบจะเท่าระดับหัวหน้าส่วนที่ได้รับ   มันเกิดความเท่าเทียม หรือเทียบเท่าแล้ว
                            3. ข้าราชการที่เริ่มบรรจุ ซี 1 ซี 2  เงินเดือนปัจจุบันยังถึง  15,000 บาท  แต่พนักงานจ้างภารกิจ (จ.3)  เข้ามาเป็นพนักงานจ้าง  1  มกราคม  2555  จะได้ค่าจ้างเป็นเงิน  15,000 บาท  ซึ่งเป็นความเลื่อมล้ำในต่างระดับของการได้รับเงินเดือนและค่าจ้างที่เห็นเด่นชัด
                             ที่กล่าวมาทั้ง  3  ข้อ  เพื่อฝากท่านพิจารณานำเสนอผู้เกี่ยวข้องพิจารณาให้ละเอียดก่อนมีคำสั่งการปรับเงินเดือน  ค่าจ้าง  ในต้นปีที่จะถึง
 
อีกประเด็นคือ  การปรับ ผดด. ที่มีคุณสมบัติครบ  ให้เป็นข้าราชการ  พนักงานส่วนท้องถิ่น  ทำให้ลูกจ้างประจำเกิดความรู้สึกว่าไม่ได้รับความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานเลย  เพราะลูกจ้างประจำบางคนจบปริญญาตรีทำงานก็ตรงสายงาน เช่นปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  ซึ่งมีคุณสมบัติคือเรียนคอมพิวเตอร์  6  หน่วยกิจ  ปฏิบัติงานมาแล้ว  8-10 ปี  ขณะเดียวกัน  ผดด. เข้ามาปฏิบัติงาน  3  ปี  ได้เลื่อนเป็นพนักงานส่วนตำบล(ข้าราชการ)  ตรงนี้อยากฝากท่านช่วยนำเสนอผู้เกี่ยวข้องพิจารณาปรับ หรือเลื่อนระดับลูกจ้างประจำด้วย  ซึ่งท่านเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ  พนักงานจ้าง  ย่อมสัมผัสความรู้สึกของลูกจ้างได้ดีกว่าผู้นั่งเก้าอี้อยู่เบื้องบน  อยากฝากท่านช่วยดูแลกลุ่มลูกจ้างประจำด้วย  และขอความอนุเคราะห์ท่านนำเรื่องที่หนูเสนอให้สมาพันธ์ลูกจ้างทราบและหาวิธีเยียวยากำลังใจในการทำงานของลูกจ้างประจำด้วย   ขอขอบคุณคะ.

 

 
  


ข่าวสารบ้านเมือง : Bangkok Post | กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ
มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | อ.ส.ม.ท | ไทยโพสต์ | ไทยนิวส์ | เชียงใหม่นิวส์ | สถานีโทรทัศน์ AStv สถานีโทรทัศน์ Nation | รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู
รวมเว็บบอร์ด : กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น | สายตรงสนง.ท้องถิ่น ชม. | ชมรมนิติกรอปท. ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชมรมนักวิชาการศึกษา ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้ ชมรมนักพัฒนาชุมชน | ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
..   ..  ..  ..
..
Copyright © 2009 All Rights Reserved. by www.thailocalgov.com : Thailand