ข่าวใหม่


ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่า อบต. เทศบาล อบจ. เมืองพัทยา และกทม. มีปัญหาอุปสรรคมากมายในการทำงาน ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น หนึ่งเพราะพวกเราอยู่ใกล้ชิดกับประชาชน สองเพราะพวกเราต้องอยู่กึ่งกลางระหว่างส่วนราชการต่าง ๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่ส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง และสามเพราะพวกเราต้องทำงานอยู่ใกล้ชิดที่สุดกับนักการเมือง ซึ่งมีทั้งดีและไม่ดีปะปนกันอย่างหลากหลาย ทำให้มีอุปสรรคมากมายที่เกิดขึ้นในแต่ละภูมิภาค หากพวกเรานำประสบการณ์เหล่านั้นมาแพร่ขยาย เล่าต่อให้เพื่อน ๆ รับฟังเป็นวิทยาทาน ก็จะทำให้เพื่อน ๆ ของพวกเรามีแนวทางในการแก้ไขปัญหา อุปสรรคเหล่านั้นได้ และที่นี่คือประสบการณ์ตรง ที่เกิดขึ้นจริงกับเพื่อนของพวกเราที่ต้องการเผยแพร่ต่อ


ที่ ประสบการณ์ตรงจากเพื่อนท้องถิ่น วันที่เพิ่มข่าว
..
กรมส่งเสริมฯ แจ้ง ร่างพรบ.เสนอคสช.แล้ว

ภายหลังจากที่ สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ได้ยื่นหนังสือขอให้ หัวหน้า คสช.นำร่างพรบ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ... เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้วนั้น บัดนี้ คสช.ส่งเรื่องให้กระทรวง...

26 ส.ค. 57
..
กรมบัญชีกลางชี้ "จ่ายโบนัสจากเงินสะสม" ไม่ต้องคืน

กรมบัญชีกลาง วินิจฉัยกรณีเทศบาลชานุมาน จ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายเป็นเงินโบนัส ไม่ถือว่าเป็นความรับผิดทางละเมิด ไม่ต้องคืนเงิน

25 ต.ค. 57
..
มหาดไทยลงดาบ "สั่งยุบสภาเทศบาลเมืองพังงา"

ปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามสั่งยุบสภาเทศบาลเมืองพังงา เหตุจาก เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

26 ส.ค. 57
..
ข่าวดี "อปท.ไม่ต้องจ่ายเงินส่วนลดให้กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านและอำเภอ" อีกแล้ว

วันนี้ (๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖) ป.อำพล ยุติโกมินทร์ แจ้งข่าวดีว่า คกก.กฤษฎีกาชี้ อปท.ไม่ต้องจ่ายเงินส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่ให้กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอ จังหวัด ส่วนกลาง อีกต่อไปแล้ว พร้อมย้ำ มหาดไทย ไม่ทำหน้าที่

19 มี.ค. 56
..
ศาลปกครองขอนแก่นมีความเห็นต่อการเบิกจ่ายเงินโบนัส

เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ศาลปกครองขอนแก่น ได้มีคำพิพากษาเกี่ยวกับการขอให้เพิกถอนหนังสือกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับโบนัส ไว้อย่างน่าสนใจ ดาวน์โหลดได้ที่นี่

28 ส.ค. 55
..
ผิดหวังกับกระบวนการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

มีคนจากกาฬสินธุ์ ขอระบายความอึดอัดใจในกระบวนการบริหารงานบุคคลของท้องถิ่นว่า ทำไม ทำไมจึงไม่มีใครคิดแก้ไข พวกเรามีความเห็นเช่นไร ช่วยเสนอแนะด้วย

11 ส.ค. 55
..
อึดอัดใจของข้าราชการถ่ายโอน

คนในอยากออก คนนอกอยากเข้า เป็นสัจจธรรมที่ไม่เคยเปลี่ยน เช่นเดียวกับอดีตข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขท่านนี้ เมื่อมาอยู่ท้องถิ่นแล้วรู้ว่า "เสียใจ" แต่สายน้ำไม่ไหลกลับ จะทำอย่างไร..........

11 ส.ค. 55
..
ศาลปกครองขอนแก่นพิพากษาเพิกถอนหลักเกณฑ์อัปยศแล้ว

- เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ศาลปกครองขอนแก่น มีคำพิพากษาสั่งให้เพิกถอนประกาศหลักเกณฑ์ ก.ท. ในเรื่องการย้ายกรณีขัดแย้ง ย้อนหลังไปในวันที่ประกาศ โดยมี อดีต ปลัดฯ และรองปลัดฯ เทศบาลหนองสอ จ.กาฬสินธุ์...

06 เม.ย. 55
..
ศาลปกครองโคราชคืนความเป็นธรรมให้ปลัดอบต.ขนงพระ

-เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ศาลปกครองจังหวัดนครราชสีมา ได้ออกนั่งบัลลังก์พิพากษาเพิกถอนมติ ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ กรณีมีมติให้โอน(ย้าย) ปลัดอบต.ขนงพระ ไปเป็น...

06 เม.ย. 55
..
ศาลปกครองขอนแก่นสั่งทต.หนองสอจ่ายเงินกรณีสั่งให้ไปช่วยราชการ

ศาลปกครองจังหวัดขอนแก่น มีคำพิพากษาสั่งให้ทต.หนองสอ กาฬสินธุ์ จ่ายเงินให้รองปลัดเทศบาล กรณีสั่งให้ไปช่วยราชการที่อำเภอโดยเจ้าตัวไม่สมัครใจ รายละเอียดคลิก

14 มี.ค. 55
..
ศาลปกครองสูงสุดสั่งเพิกถอนคำสั่งนายกเทศมนตรีเมืองลัดหลวง

เมื่อ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งที่ ๒๔๒/๒๕๕๓ ให้เพิกถอนคำสั่งนายกเทศมนตรีเมืองลัดหลวง จังหวัดสมุทรปราการ กรณีมีคำสั่งแบ่งงานของปลัดฯให้รองปลัดฯ โดยมิชอบ

10 ก.พ. 55
..
ศาลปกครองอุบลฯเพิกถอนคำสั่งอบต./สั่งให้สิทธิภายใน 90 วัน

เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ที่ผ่านมา ศาลปกครองอุบลราชธานี มีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งอบต.หนองบัว อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด ที่ ๒๐๔/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๐ กรณีสั่งประจำปลัดอบต.หนองบัว พร้อมให้คืนสิทธ...

27 ก.ย. 54
..
ว่าด้วยเรื่องนโยบาย ปริญญาตรี 15,000 บาท

วันนี้ มีน้องลูกจ้างประจำท่านหนึ่ง ขอแสดงความเห็นต่อกรณีนโยบายรัฐบาล ให้คนจบปริญญาตรีได้รับรายได้ 15,000 บาท หลายคนได้ประโยชน์ก็เห็นด้วย อีกหลายคนรู้สึกเสียเปรียบก็ไม่เห็นด้วย ลองมาฟังมุมมองของลูกจ...

06 ก.ย. 54
..
หลักเกณฑ์อัปยศ...ให้อำนาจก.จังหวัดล้นฟ้า...ขัดกฎหมายแม่

ข่าวจากมหาสารคามแจ้งว่า ก.จังหวัดมีมติอัปยศ ย้ายปลัดฯรวดเดียว 53 คน โดยใช้หลักเกณฑ์อัปยศที่ก.กลางยัดใส้ โดยที่ผู้แทนท้องถิ่นไม่ทันรู้ตัว มะงุมมะงาหลา สุดท้าย ฝ่ายเลขาฯก.กลาง ยิ้มเยาะ...อยากอวดดี ยก...

13 ก.ย. 53
..
พนักงานเทศบาลเป็นข้าราชการหรือไม่

วันนี้ มีเพื่อนพนักงานเทศบาลท่านหนึ่งในแถบภาคตะวันออก อยากสอบถามข้อข้องใจว่า พนักงานเทศบาล มิใช่ข้าราชการ หรือ ???? ใครช่วยตอบด้วย

04 ส.ค. 53
..
ศาลปกครองนครศรีธรรมราชสวนกลับ สตง.เบิกผิดหมวดไม่ใช่ความผิดร้ายแรง

ศาลปกครองนครศรีธรรมราช พิพากษาเพิกถอนคำสั่ง อบต.เขานิพันธ์ จ.สุราษฎร์ธานี ที่สั่งให้ปลัดอบต.คืนเงินจำนวนกว่า 70,000 บาท ตามคำทักท้วงของ สตง.

24 ก.ค. 53
..
ศาลพิพากษาจำคุกนายกอบต.แม่กาษา จ.ตาก

เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา ศาลจังหวัดแม่สอด (จ.ตาก) ได้พิพากษาจำคุกและปรับนายกอบต.แม่กาษา จ.ตาก ฐานปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา ๑๕๗

27 พ.ค. 53
..
ปัญหาการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล

เพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประสบปัญหาต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลเดือนหนึ่งกว่าห้าแสนบาท ควรมีทางออกอย่างไรช่วยกันคิดหน่อยครับ

03 เม.ย. 53
..
ก่อสร้างโรงจอดรถ ทำนายกฯพ้นจากตำแหน่ง ปลัดฯ,คลัง ไม่พ้นเจอวินัยร้ายแรง

เรื่องที่ ๒ สำหรับคอลัมน์นี้ มาจากจังหวัดในภาคอีสานเช่นเดียวกัน วันนี้ เป็นอีสานใต้ แดนดอกบัว เมืองอุบลราชธานี เรื่องนี้ เกิดขึ้นมานานพอสมควรแล้ว และท่านที่จัดส่งเอกสารให้ ส่งให้ทางทีมงาน...

19 มี.ค. 53

..
มีจำนวนทั้งหมด 19 เรื่อง
  หน้าที่ : 1อ่านบทความย้อนหลัง


เพื่อน ๆ ท่านใดต้องการแชร์ประสบการณ์ ส่งมาได้ที่ phiphatw@hotmail.com เพื่อจะได้นำเสนอให้ต่อไป

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ข่าวสารบ้านเมือง : Bangkok Post | กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ
มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | อ.ส.ม.ท | ไทยโพสต์ | ไทยนิวส์ | เชียงใหม่นิวส์ | สถานีโทรทัศน์ AStv สถานีโทรทัศน์ Nation | รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู
รวมเว็บบอร์ด : กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น | สายตรงสนง.ท้องถิ่น ชม. | ชมรมนิติกรอปท. ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชมรมนักวิชาการศึกษา ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้ ชมรมนักพัฒนาชุมชน | ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
..   ..  ..  ..
..
Copyright © 2009 All Rights Reserved. by www.thailocalgov.com : Thailand