ซีดีรวมกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกประเภท ประกอบด้วย

 

 

๑)ซีดีคู่มือการบริหารงานบุคคล :

รวมกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ หนังสือสั่งการ ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ ตัวอย่างคำสั่ง ตัวอย่างประกาศ ฯลฯ
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเภท อบจ. เทศบาล และอบต.ทั่วประเทศ

รายละเอียดคลิกดูได้ที่นี่

ราคาแผ่นละ 150 บาท สั่งซื้อวันนี้ ค่าจัดส่งฟรี....

คลิกใบสั่งซื้อที่นี่

๒.ซีดีคู่มือ รวมกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุดที่ ๑

เป็นการรวมกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ครอบคลุมหลายเรื่อง ที่สำคัญ ๆ และจำเป็น เบื้องต้น
สำหรับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ราคาแผ่นละ ๑๕๐ บาท พิเศษ สั่งซื้อวันนี้ ค่าจัดส่งฟรี....

คลิกดูรายละเอียดได้ที่นี่

๓.ซีดีรวมกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุดที่ ๒

เป็นซีดีรวมพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา พระราชกำหนด กฎกระทรวง ต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภท อัพเดรส เป็นปัจจุบัน เหมาะสำหรับเป็นคู่มือในการค้นหาข้อกฎหมาย หรือสำหรับการอ้างอิงกฎหมายในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ราคาแผ่นละ ๑๕๐ บาท พิเศษสั่งซื้อวันนี้ ค่าจัดส่งฟรี.....

รายละเอียดคลิกดูได้ที่นี่

 

๔.ซีดีรวมกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุดที่ ๓

รวมระเบียบกระทรวงมหาดไทย ระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี หนังสือสั่งการแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อัพเดรสเป็นปัจจุบัน

ราคาแผ่นละ ๑๕๐ บาท พิเศษสั่งซื้อวันนี้ ค่าจัดส่งฟรี

รายละเอียดคลิกดูที่นี่

 

๕.ซีดีคู่มือการบริหารจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ

รวมกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ หนังสือสั่งการ แนวทางปฏิบัติ ตัวอย่าง ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น (อบจ./อบต./เทศบาล)

เหมาะสำหรับ ผอ.กกต.ท้องถิ่น / กกต.ท้องถิ่น / เจ้าหน้าที่ผู้ที่รับผิดชอบงานเลือกตั้งท้องถิ่นทุกประเภท

ราคา ๑๕๐ บาท พิเศษสั่งซื้อวันนี้ ค่าจัดส่งฟรี

รายละเอียดคลิกดูได้ที่นี่

สนใจดาวน์โหลดใบสั่งซื้อได้ที่นี่

 


Web Design Articles
(23-03-53)