ชวนคุยเรื่องท้องถิ่น :  การอบรมของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  31 ก.ค. 56     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  10198  คน
ดาวน์โหลด   ไม่มีไฟล์เอกสาร
 
 

การอบรมของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

---------

          สวัสดีครับ เพื่อน ๆ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และทุกท่านที่สนใจในข่าวสารวงการคนท้องถิ่นทุกท่านครับ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา หลายท่านทราบแล้วว่า ก.กลาง ได้มีการประชุมร่วมกันทั้ง ๓ ก. ประกอบด้วย ก.องค์การบริหารส่วนจังหวัด ก.เทศบาล และ ก.อบต. มีท่านประชา ประสพดี รมช.มหาดไทย นั่งเป็นประธานฯ มีเรื่องที่สำคัญ ๒ – ๓ เรื่องที่เกี่ยวข้อง หนึ่งนั้น คือ ที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบให้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งได้รับเลือกให้เป็นหน่วยงานดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๖ ใช้มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นสถานที่สอบเพียงแห่งเดียว โดยยืนยันตามมติเดิมที่ให้กระจายศูนย์สอบแบ่งเป็น ๑๐ เขตทั่วประเทศ ทำให้มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกาศถอนตัวในการเป็นหน่วยงานดำเนินการในเรื่องนี้ และที่ประชุมมีมติให้เชิญ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต เข้ามาเจรจา ด้วยเหตุนี้ อาจทำให้กำหนดการเพื่อการสอบแข่งขันในครั้งนี้ล่าช้าไปบ้างครับ จากกำหนดเดิม เดือนกันยายนนี้ อาจต้องเลื่อนไปเดือนตุลาคม หรือพฤศจิกายน ครับ

          เรื่องที่สอง เรื่องเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแล้ว มีการเผยแพร่ตารางและแนวทางการในคิดคำนวณไว้เรียบร้อยครับ ลองค้นกันดูในเฟสบุ๊คต่าง ๆ ครับ ซึ่งขอเรียนว่า คงต้องใช้เวลาพอสมควรครับกว่าที่รมช.มหาดไทย จะลงนามในร่างประกาศมาตรฐานนี้ เหมือนกันกับ ร่างประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินประจำตำแหน่งของรองปลัดฯ และหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ที่ ก.กลางมีมติเห็นชอบตาม ก.ถ.ไปตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ เวลานี้ยังไม่ลงนามกันเลยนะครับ (แต่ทราบจากท่านปลัดฯท่านหนึ่งในชลบุรี ซึ่งคุ้นเคยกันกับผู้ติดตามท่านรมช.ประชาฯว่า ได้ลงนามแล้ว รอส่งมาที่กรมส่งเสริมฯ ) เรื่องที่สาม ท่านประชา ประสพดี ลงนามเห็นชอบในหนังสือบันทึกข้อความ เพื่อนำร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ที่ร่างเสร็จไปตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๕๖ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย คาดว่าอีกไม่เกินเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ คงได้ประกาศใช้ครับ เพราะ เมื่อ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สภาผู้แทนฯเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปชี้แจงถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ และได้ทราบว่า ทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็น สตง. / กรมส่งเสริมฯ / กระทรวงมหาดไทย ฯลฯ ต่างเห็นพ้องที่จะยุติเรื่องนี้โดยเร็วครับ และมีการเร่งรัดให้กระทรวงมหาดไทยประกาศใช้ระเบียบนี้โดยเร็วครับ

          สำหรับเรื่องสำคัญที่จะนำเสนอในวันนี้ ก็เป็นเรื่องที่ผมได้โพสต์ไว้ในเฟสบุ๊คส่วนตัว www.facebook.com/phiphatw ลองออกดูก่อนครับ

-เมื่อวานมีคนโพสต์ในเฟสกลุ่ม "เบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลคนอปท." ไว้ดังนี้ " Tassi Wa'moon....เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา ได้ไปเข้าอบรม หลักสูตรการเบิกจ่ายตรงที่ทางนิด้าจัดที่หาดใหญ่ จ.สงขลาเป็นรุ่นแรก คนที่มาส่วนใหญ่เป็นนายทะเบียนเหมือนกับพวกเรา แต่เนื้อหาที่ทางนิด้าได้บรรยาย ไม่เกี่ยวกับการเบิกตรงเลยซักนิดเดียว จะเป็นการสรุปการบริหารงานของสปสช พรบ.สปสช เป็นส่วนใหญ่ หากใครได้สมัครหรือจะสมัครรุ่นต่อไป เตรียมเที่ยว(เอ้ย เตรียมใจ)ไว้ได้เลยนะคะ เพื่อนๆมีใครไปบ้างคะแลกเปลี่ยนข้อมูลกันหน่อยค่ะ"

          คุณอนุชิต เจ้าหน้าที่สปสช.ซึ่งรับผิดชอบโดยตรงในการจัดทำโปรแกรมลงทะเบียนได้ตอบไว้ดังนี้ " .Anuchit Chotiyaputta ....."ขอเรียนไว้ตรงนี้ว่า ในหลักสูตรนี้ สปสช. ไม่ได้ทราบเรื่องนะครับในการจัดทำหลักสูตรนะครับ มาทราบทีหลังว่านิด้ามีการเปิดรับสมัครและอบรม โดยเอาเนื้อหาที่ สปสช.รับผิดชอบไปบรรยาย ซึ่งได้ประสานงานไปยังกรมส่งเสริมฯ เพื่อสอบถามรายละเอียดแล้ว และจริง ๆ ทาง สปสช.กังวลด้วยซ้ำไปว่าการบรรยายทั้งเรื่องนโยบายหรือโปรแกรมการใช้งานนั้นจะถูกต้องหรือไม่"

-วันนี้ มีคนจากจ.น่านได้โพสต์มาสอบถาม และผมได้ตอบไปในเบื้องต้นไว้ดังนี้

" ไก่ คนน่าน.....ปอค่ะ ทราบมาว่าปอจะไปหารือเรื่องสปสช.รบกวนฝากถามหน่อยน่ะค่ะ

1.  การคีย์รายชื่อสปสช.แจ้งเมลล์มาให้คีย์ทุกคน ไม่เว้นแม้คนที่จ่ายตรงอยู่แล้ว คนใช้สิทธิอื่น จำนวนมันไม่มากเกินไปหรือไม่ตรงกับความเป็นจริงแล้วมันจะกระทบกับเงินที่เราต้องส่งสบทบภายหลังจากที่รัฐอุดหนุนหรือไม่ค่ะ.

2.  หากรักษาโรงพยาบาลแล้วส่งต่อศรีพัฒน์ที่ทำงานฝากถามว่า ศรีพัฒน์ไม่เข้าระบบจ่ายตรงแล้วจะนำมาเบิกได้หรือไม่ค่ะ.

3.  กรณีเปลี่ยนชื่อนามสกุล สปสช.แจ้งว่าจะอัฟเดทกับกรมการปกครองให้ยึดหลักเลขบัตรประชาชน 13 หลักไว้ แต่ขณะนี้ก็ยังไม่อัพ สมมุติไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วส่งเอกสารยืนยันมาเทศบาลเพื่อไปดำเนินการที่โรงพยาบาลจะมีปัญหาไม๊ค่ะ.

รบกวนปออีกแล้วแต่พอดีไม่ทราบอะไรเลยเลยเมลล์ถามเค้าตอบมา มันเหมือนเราต้องงมเข็มในมหาสมุทร แก้ปัญหาเอง นิด้าจัดอบรม 15-16 สิงหาคม 56 นี้ที่เชียงใหม่ ก็จะไปกันถึงแม้ว่าจะอบรมเรื่องคีย์ข้อมูลแต่ผ่านไปแล้ว เผื่อมีช่องทางที่เราจะได้ความรู้เพิ่มเติมค่ะ ขอบคุณค่ะปอ...

          ผมได้ตอบไปดังนี้

          ป.พิพัฒน์ กลุ่มเพื่อน ข้าราชการส่วนท้องถิ่น : ตอบให้ได้เลย

1.สปสช.เขาจะมีระบบเช็กข้อมูลกับระบบอื่นเอง ไม่ต้องห่วง / และเราไม่ต้องส่งเงินสมทบแต่อย่างใด

2.ศรีพัฒน์ ปกติก็เบิกไม่ได้อยู่แล้ว จึงเบิกไม่ได้เช่นกัน

3.ตรงนี้ ขอให้ใจเย็นครับ จะมีการปรับปรุงระบบอยู่ ในระยะแรกอาจมีปัญหาบ้าง ต้องค่อยแก้ไขกันไป

-สำหรับการอบรมที่เชียงใหม่ แนะนำว่า หากยังไม่จ่ายเงินก็ไม่ควรไป เพราะ อาจผิดหวัง ไม่ใช่หน่วยงาน สปสช. หรือของพวกเราจัด ลองเข้าไปดูกลุ่ม นี้  https://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn#!/groups/144271305759844/ เขาจะอัพเดรสเรื่องนี้อยู่เสมอ และมีคนไปรุ่นที่ภาคใต้แล้ว บอกไม่เกี่ยวข้องกับ สปสช.เลยนะครับ

-ไว้รอ ช่วงวันที่ 22-24 ก.ย. สมาคมฯจะจัดที่เชียงใหม่ จะเชิญผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด มาตอบข้อปัญหาปลีกย่อยต่าง ๆ ให้ครับ.

-ที่กล่าวมา มิได้ต้องการต่อต้านหรือขัดขวาง หรือห้ามปรามมิให้พวกเราไปอบรมหรือสัมมนากับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่จัดขึ้น แต่ก็อยากจะให้คนที่คิดจะไปอบรมอะไรก็ควรดูหน่วยงานที่จัดด้วยว่า มันเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ จริงหรือไม่ หากมหาวิทยาลัยจัดแล้วเป็นเรื่องวิชาการเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ผมว่า ก็โอเคครับ เช่น แนวทางการกำจัดขยะ / การควบคุมมลพิษ / การใช้สารเคมีทางการเกษตร ฯลฯ ซึ่งเป็้นวิชาการที่มหาวิทยาลัยมีบทบาท แต่มหาวิทยาลัยมาเล่นบทของหน่วยงานอื่นที่มิใช่หน้าที่ของตน เช่นเรื่องนี้ มาเล่นบทของ สปสช. ทั้งที่ สปสช.เขาก็ไม่รู้เรื่อง หน่วยงาน/องค์กรที่ร่วมลงนาม MOU ทั้ง 13 องค์กรในการจัดตั้งกองทุนค่ารักษาพยาบาล ก็ไม่ทราบเรื่อง ลักษณะนี้เป็นต้น ก็ไม่ควรกระทำ เพราะทำให้ อปท.สูญเสียงบประมาณ และสูญเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ ทั้งที่หน่วยงานของท่านก็ไม่รู้เรื่องเหล่านี้มาก่อน ฉะนั้น อปท.เองก็ควรติดตามข้อมูลข่าวสารครับ

-เรื่องการอบรมการลงทะเบียนระบบข้อมูลนั้น คุณหมอวินัย สวัสดิวร เลขาธิการ สปสช. ท่านได้ให้นโยบายไว้ว่า จะไม่มีการอบรม เพราะ มันไม่ได้ยุ่งยากอะไรกับการคีย์ข้อมูล เพียงแต่อาจมีปัญหาบางเรื่องที่เป็นข้อปลีกย่อย ดังคำถามของคุณ "ไก่เมืองน่าน" เป็นต้น ฉะนั้น ก็ขอให้พวกเราใจเย็นครับ เรื่องเหล่านี้ รอไปฟังจากปากของผู้รับผิดชอบโดยตรง ที่เชียงใหม่ ช่วงวันที่ 22- 24 ก.ย.นี้ครับ

 

ข้างต้นคือข้อความที่ผมได้โพสต์ไว้ในเฟสบุ๊คเช้าวันนี้ครับ โปรดอย่าเข้าใจคลาดเคลื่อนว่า ไปอบรมกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ แล้วไม่ดีนะครับ หลายมหาวิทยาลัยก็จัดได้ดีมาก สามารถนำวิทยากรที่ดีมีคุณภาพและราคาค่าลงทะเบียนไม่แพง บางมหาวิทยาลัยก็ไม่เก็บค่าลงทะเบียนด้วยซ้ำไป เพราะถือเป็นวิทยาทานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บางมหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณมาจากรัฐบาล ก็ได้จัดอบรมทั้งในและต่างประเทศให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฟรีครับ เพียงแต่ต้องการให้พวกเราคนท้องถิ่นได้ตระหนักไว้นิดหนึ่งครับ แยกแยะระหว่างองค์กรต่าง ๆ มิใช่ไปเหมารวมทั้งหมดว่า องค์กรอื่นที่มิใช่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นั้น แย่หมดก็ไม่ใช่ครับ ทุกวันนี้ มีสมาคมฯต่าง ๆ เกิดขึ้นและจัดโครงการอบรมต่าง ๆ จำนวนมาก บางสมาคมฯก็ไม่เกี่ยวข้องกับคนท้องถิ่นเลย แต่พวกเราก็ไปกัน ซึ่งก็เป็นสิทธิ และดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่นที่จะสามารถกระทำได้ครับ เพราะบางหน่วยงานนั้นใช้ชื่อสมาคมฯหรือชมรมฯ คล้าย ๆ กับหน่วยงานของพวกเราแต่เนื้อในมิใช่ ดังนั้น ก็ลองพิจารณากันครับ แต่ขอร้องว่า “อย่าไปเหมาเข่ง” ครับ เพราะ ปลัดอบต./ปลัดเทศบาล บางท่านก็ไม่อยากให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปอบรมที่ไหน ก็มักจะใช้ข้ออ้างว่า “มิใช่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” ไม่ให้ไป แต่พอกรมส่งเสริมฯจัด หรือสถาบันพัฒนาบุคลากรจัด ก็มักจะใช้ข้ออ้างว่า “งบประมาณ ไม่มี” “งานช่วงนี้เยอะ” อะไรประมาณนี้ ซึ่งก็ไม่ถูกต้องครับ

-พรุ่งนี้ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ หนังสือพิมพ์ “อปท.นิวส์” หนังสือพิมพ์รายปักษ์ จัดงานก้าวสู่ปีที่ ๗ ณ ห้องบุณยะจินดา ๑-๒ สโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต งานเริ่มตั้งแต่ ๖ โมงเย็นเป็นต้นไป มี รมช.มหาดไทย (นายประชา ประสพดี) เป็นประธานเปิดและปาฐกถาพิเศษ จึงขอถือโอกาสเชิญชวนคนท้องถิ่นไปร่วมให้กำลังใจหนังสือพิมพ์ “อปท.นิวส์” ที่นำเสนอข่าวสารให้กับคนท้องถิ่นมาอย่างสม่ำเสมอด้วยดีครับ

-วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. รมว.สาธารณสุข เชิญหน่วยงานที่ร่วมลงนาม MOU ๑๓ องค์กร ในการจัดตั้งกองทุนค่ารักษาพยาบาลคนท้องถิ่น ไปร่วมประชุมเพื่อติดตามผลความก้าวหน้าในการจัดตั้งกองทุนฯ ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ได้เชิญผมในฐานะนายกสมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ไปด้วย ณ ทำเนียบรัฐบาลครับ (หวังว่าคงไม่เจอม็อบ) คืบหน้าเช่นไรจะได้นำมาแจ้งให้พวกเราทราบต่อไปครับ  สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ.

 

 

พิพัฒน์  วรสิทธิดำรง

กลุ่มเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่น

๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖

 
ข้อความ ความคิดเห็นที่ :  1
วันเวลาที่เขียน :  31 ก.ค. 56 08:11:19 น.
 

 ขอให้ ป.เป็นตัวแทนในการผลักดันการเข้าระบบเบิกจ่ายตรงให้ประสพผลสำเร็จนะคะ เพราะการเอาใบเสร็จมาเบิกจากหน่วยงานต้นสังกัดยามกมากและล่าช้าอย่างน้อยต้อง 1 - 2 เดือนเจ้าหน้าที่ถึงจะดำเนินการเสร็จ หรืออย่างน้อยก็ต้องแก้ไข 2 - 3 ครั้งจึงจะส่งเบิกได้เจ้าหน้าที่ไม่ค่อยให้บริการไม่ทราบว่าเพราะเหตุใด จึงขอให้ ป.ผลักดันเรื่องนี้ให้เกิดผลสำเร็จให้ได้นะคะเพราะแน่ใจว่าเป็นระบบที่ดีคะ

 

 


กระดานสนทนา แสดงความคิดเห็น
 
เข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น  
ชื่อผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน : 
รหัสตรวจสอบ :    ตัวเล็ก ตัวใหญ่ มีผลต่างกัน
พิมพ์รหัสตรวจสอบ : 
   
 

 

ข่าวสารบ้านเมือง : Bangkok Post | กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ
มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | อ.ส.ม.ท | ไทยโพสต์ | ไทยนิวส์ | เชียงใหม่นิวส์ | สถานีโทรทัศน์ AStv สถานีโทรทัศน์ Nation | รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู
รวมเว็บบอร์ด : กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น | สายตรงสนง.ท้องถิ่น ชม. | ชมรมนิติกรอปท. ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชมรมนักวิชาการศึกษา ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้ ชมรมนักพัฒนาชุมชน | ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
..   ..  ..  ..
..
Copyright © 2009 All Rights Reserved. by www.thailocalgov.com : Thailand