ชวนคุยเรื่องท้องถิ่น :  ด่วน...สตง.รุกคืบ เรียกคืน "เงินโบนัส" ย้อนหลังทั้งหมด
ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  13 มิ.ย. 56     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  27966  คน
ดาวน์โหลด   ไม่มีไฟล์เอกสาร
 
 

สตง.รุกคืบ เรียกเงินโบนัสคืนทั่วประเทศ
---------------------

          วันนี้ ได้รับแจ้งจากน้องคนหนึ่งในจังหวัดสงขลา แจ้งว่า จังหวัดสงขลา มีหนังสือด่วนที่สุดมายัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจังหวัด ให้เรียกเงินโบนัสของท้องถิ่นคืนย้อนหลังจนถึงปัจจุบัน ไม่มียกเว้น โดยอ้างอิงหนังสือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภาค ๑๕ ตามรายละเอียดด้านลางนี้

 

ดาวน์โหลดหนังสือทั้งหมด คลิกที่นี่

           จากการรุกคืบของ สตง.ในครั้งนี้ เชื่อว่า คงมิใช่ สตง.ภาค ๑๕ เท่านั้น ที่จะมีหนังสือไปยัง จังหวัดต่าง ๆ ผมเข้าใจว่า ขณะนี้ หนังสือ สตง.ทุกภาคคงจะถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดแล้ว แต่ยังไม่มีการส่งไปยัง อปท.แต่ละแห่งเท่านั้น ผมไม่เข้าใจว่า กรมส่งเสริมฯทำอะไรอยู่ ทราบว่า มีการจัดทำร่างระเบียบฯตั้งแต่เดือนมีนาคม ท่านรองสมศักดิ์ ปริสุทโธ เหมทานนท์ เคยกล่าวไว้ที่จังหวัดระยองว่า ระเบียบนี้จะแล้วเสร็จในเดือนพฤษภาคม หลายคนในสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมฯก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ระเบียบฯอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยแล้ว รอรมช.มหาดไทยลงนาม จนป่านนี้ก็ยังไม่่ออกมา 
          เรื่องนี้ คงเป็นหนังม้วนยาวครับ คงไม่ง่ายนักสำหรับการเรียกเงินคืนทั่วประเทศ ซึ่งผมก็เชื่อว่า คนระดับเล็ก ๆ ในกรมส่งเสริมฯก็พยายามดิ้นรนช่วยเหลือพวกเราอยู่ แต่คนระดับใหญ่นั้นไม่แน่ครับ และคนในสนง.ท้องถิ่นจังหวัดแต่ละแห่งก็ไม่แน่เช่นกัน อาจหัวเราะเยาะพวกเรา หรือไม่ก็สมน้ำหน้าพวกเราก็อาจเป็นไปได้ แต่ในเมื่อเป้นเช่นนี้ กรมส่งเสริมฯและ ก.กลาง ในฐานะคนออกหลักเกณฑ์และหนังสือสั่งการ ไม่อาจพ้นความรับผิดชอบนี้ไปได้ ผมจึงต้องเสนอแนะไว้ดังนี้
          หนึ่ง  คนท้องถิ่นทั่วประเทศ ขอให้นิ่งอย่าตระหนกตกใจมากเกินไป แต่ให้รวมตัวกันอยู่ ณ ที่ตั้ง เรื่องนี้ คงต้องอาศัยพวกเราทุกคน ตั้งแต่พนักงานจ้าง ลูกจ้างประจำ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นทุกระดับ ต้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันครับ ถึงเวลาเมื่อไหร่ คงมีสัญญาณมาให้ว่าจะทำอย่างไร
          สอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ควรทำอะไรบ้างครับ ไม่ใช่เงียบเป็นเต่าเช่นนี้ ควรมีหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์ ไม่ออกเป็นหนังสือซักซ้อม ก็ออกเป็นข่าวหรือแถลงการณ์ เพื่อแนะนำให้ อปท.ว่าจะทำอย่างไร มีขั้นตอนปฏิบัติอย่างไร เมื่อได้รับหนังสือจากจังหวัดและสตง. มิใช่ให้คนท้องถิ่นเผชิญชะตาเพียงลำพัง
          สาม สมาคมฯ สมาพันธ์ ชมรม ฯลฯ ต่าง ๆ ควรต้องมาร่วมกันทำภารกิจนี้เป็นการเฉพาะกิจ แม้อุดมการณ์บางเรื่องไม่ตรงกัน แต่เรื่องนี้ ต้องมานั่งโต๊ะพูดคุยกันครับ ฝาก ท่านปลัดสรณะฯ และ ปลัดฯวิจารณ์ ท่านทั้งสองในฐานะพี่ใหญ่ ควรเชิญตัวแทนสมาคมฯ สมาพันธ์ ชมรมฯ ของข้าราชการ ลูกจ้าง มาระดมสมองว่าจะทำอย่างไรกับเรื่องนี้ เพื่อหาทางออก มิใช่ปล่อยให้กรมส่งเสริมฯ สู้อยู่เพียงลำพัง ก็ใช่เหตุครับ

          ผมเสนอแนะไว้แค่นี้ก่อนครับ ยินดีให้ความร่วมมือกับทุกฝ่าย หากเป็นเรื่องนี้ และเชื่อว่า ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ทั่วประเทศ ทุกคน ก็พร้อมให้ความร่วมมือครับ แล้วเจอกันครับ

 

พิพัฒน์  วรสิทธิดำรง
กลุ่มเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่น
๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖

 

 
ข้อความ ความคิดเห็นที่ :  1
วันเวลาที่เขียน :  14 มิ.ย. 56 02:38:29 น.
 

ดูนิติกร แสดงความเห็นในเชิงกฎหมายได้ที่
http://www.nitikon.com/boardnitikon1/view.php?No=2131

http://www.nitikon.com/boardnitikon1/view.php?No=2128

 

สตง. หรือ กรมฯ ฯลฯ จะรับคลื่นมหาชนไหวหรือ?

 

 

ข้อความ ความคิดเห็นที่ :  2
วันเวลาที่เขียน :  14 มิ.ย. 56 02:36:08 น.
 
 

ข้อความ ความคิดเห็นที่ :  3
วันเวลาที่เขียน :  13 มิ.ย. 56 06:00:52 น.
 

ส่วนตัวผมไม่กังวล  เพราะหากกรมไม่ออกระเบียบให้มีผลย้อนหลังให้เรียบร้อย  เรื่องนี้เป็นมหากาพย์ที่ศาลปกครองจนศาลปกครองรับกันไม่หวั่นไม่ไหวแน่  แต่เชื่อมั่นว่าสุดท้ายกรมต้องออกระเบียบเรื่องนี้ออกมาและให้มีผลย้อนหลัง  ทำไมถึงเชื่อเช่นนั้น  เพราะ อปท.ที่เบิกโบนัสไป  ไม่ได้เบิกไปด้วยความอำเภอใจหรือออกระเบียบเบิกกันเอง  แต่ทุก อปท.ทั่วประเทศเบิกโดยเชื่อโดยสุจริตว่า  หลักเกณฑ์ไม่ว่า ก.กลาง หรือ ก.จังหวัด ตลอดถึงหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมฯ ออกมาทำให้ อปท. สามารถเบิกจ่ายได้  ถามว่าถ้าเกิดความเสียหายแก่รัฐหรือ อปท. คนออกหลักเกณฑ์มันไม่ผิดเหรอ  ยกตัวอย่างคดี ปปช.ออกระเบียบขึ้นเงินเดือนตัวเอง  ศาลบอกไม่มีอำนาจระเบียบไม่ชอบด้วยกฎหมาย  นอกจากต้องคืนเงินแล้ว  ยังโดนคดีอาญาเกือบติดคุกแต่ศาลปราณีให้รอลงอาญา  เพราะหากผมต้องคืน (แต่ผมไม่คืน) ผมก็ต้องฟ้องอาญามาตรา 157 คนออกหลักเกณฑ์มาให้ผมเบิก  ถ้าทุกคนช่วยกันฟ้อง  ผมว่าแล้วคนออกหลักเกณฑ์มันจะอยู่พรือ  แล้วอย่างนี้ระเบียบโบนัสให้คุ้มครองย้อนหลังมันจะไม่ออกมาเหรอ  และที่สำคัญมีกรณีตัวอย่างมาแล้ว คือ สตง.เรียกเงินคืนทุกเทศบาลที่จ่ายค่าบำรุงสันนิบาตตั้งแต่ปี 39 ที่เทศบาลเบิกตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ที่ต่อมากรมหารือกฤษฎีกาก็มีคำตอบเหมือนเรื่องโบนัส คือไม่มีระเบียบให้เบิกจ่าย  ให้กระทรวงไปออกระเบียบ  แล้วกระทรวงก็ออกระเบียบเรื่องค่าบำรุงสมาคม ปี พ.ศ. 2555  และในระเบียบข้อนึ่ง ให้การจ่ายเงินค่าบำรุงสมาคมก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับถือว่าชอบด้วยระเบียบนี้  เชื่อดิ  ระเบียบโบนัสต้องออกมาลักษณะนี้  ลองไม่ออกมาซิ  วุ่นกันทั้งประเทศ  ไม่ใช่เฉพาะคนเบิกแน่  แต่คนออกหลักเกณฑ์ให้จ่ายได้ก่อนหน้านี้คุณคิดว่าพวกเราจะปล่อยไว้เหรอ  ได้ขึ้นศาลกันเป็นลมกันไปข้างหนึ่งแหละ  แต่ตอนนี้ผมว่าอย่าเพิ่งตื่นตระหนก  สตง.เขาก็ทำหน้าที่ของเขา  เราก็ทำหน้าที่ของเรา  เมื่อเราไม่ได้xxx  เราก็ต้องชี้แจงไป  เมื่อสองเดือนที่ผ่านมาเทศบาลผมก็โดน สตง.เรียกเงินคืนโบนัสปี 54 - 55 เช่นกัน  ผมก็ชี้แจงไป และอ้างความเชื่อโดยสุจริตถึงความคงอยู่ของหลักเกณฑ์หรือสภาพบังคับหรือเชื่อว่าเบิกได้โดยชอบตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ต่าง ๆ ออกมานั่นแหละ  โดยเทียบเคียงกับคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.58/2554  ถึงอาจไม่ใช่ประเด็นที่ตรงแป๊ะ  แต่พอจะเทียบเคียงเพื่ออ้างถึงความเชื่อโดยสุจริตได้  ขอให้พวกเราทุกคนโชคดี

 


กระดานสนทนา แสดงความคิดเห็น
 
เข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น  
ชื่อผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน : 
รหัสตรวจสอบ :    ตัวเล็ก ตัวใหญ่ มีผลต่างกัน
พิมพ์รหัสตรวจสอบ : 
   
 

 

ข่าวสารบ้านเมือง : Bangkok Post | กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ
มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | อ.ส.ม.ท | ไทยโพสต์ | ไทยนิวส์ | เชียงใหม่นิวส์ | สถานีโทรทัศน์ AStv สถานีโทรทัศน์ Nation | รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู
รวมเว็บบอร์ด : กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น | สายตรงสนง.ท้องถิ่น ชม. | ชมรมนิติกรอปท. ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชมรมนักวิชาการศึกษา ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้ ชมรมนักพัฒนาชุมชน | ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
..   ..  ..  ..
..
Copyright © 2009 All Rights Reserved. by www.thailocalgov.com : Thailand