ชวนคุยเรื่องท้องถิ่น :  ยกเลิกระบบซี เข้าสู่ระบบแท่ง ดีขึ้นหรือแย่ลง
ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  26 มี.ค. 56     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  14846  คน
ดาวน์โหลด   ไม่มีไฟล์เอกสาร
 
 

 

ยกเลิกระบบซี: เข้าสู่ระบบแท่ง ดีขึ้นหรือแย่ลง
-----------------------

สวัสดีครับ เพื่อน ๆ คนท้องถิ่นทุกท่าน ตอนนี้ สุขภาพค่อนข้างย่ำแย่ครับ เป็นไข้หวัดรอบที่สามแล้วในระยะเวลา ห้าเดือนที่ผ่านมา ยังไม่เคยเป็นอะไรมากกว่านี้และยังไม่เคยเป็นไข้หวัดยาวนานขนาดนี้มาก่อนครับ เชื่อว่าหลายท่านก็อาจประสบปัญหาสุขภาพเหมือนกัน ส่วนหนึ่งเป็นเพราะสภาพอากาศที่แปรปรวนย่ำแย่ลงในช่วงนี้ เดี๋ยวหนาว - เดี๋ยวร้อน ทำให้คนที่ไม่ค่อยได้พักผ่อนและออกกำลังกายเช่นผม ต้องประสบปัญหาสุขภาพ แต่ก็ยังชั่วว่า ไม่ถึงกับต้องล้มหนอนนอนเสื่อครับ

ขอแสดงความยินดีกับ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ ไม่ว่าจะสังกัด อบต. เทศบาล อบจ. ระดับ ๖ - ๗ ทุกท่านที่ฟ้าเปิดเป็นใจให้แล้ว เมื่อ คณะกรรมการ ก.ถ. มีมติเมื่อ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมาเห็นชอบร่างประกาศกำหนดเงินประจำตำแหน่งให้เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท เท่ากับปลัดอบต./ปลัดเทศบาล ระดับ ๖ - ๗ ซึ่งเรื่องนี้เราเรียกร้องกันมานานตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา ตั้งแต่สมัย พี่สถิตย์ ฉัตรแก้วชูไทย อดีตปลัดอบต.หมูสี จ.นครราชสีมา และ พ.จ.อ.อุดร บุญช่วยแล้ว ปลัดอบต.แหลมฟ้าผ่า จ.สมุทรปราการ ครั้งที่เป็น ก.กลาง จนมาถึงสมัยที่ "ทวีศักดิ์ ศรีทองกิตติกุล" เป็นประธานสมาพันธ์ปลัดอบต.ที่มี "อำพล ยุติโกมินทร์" เป็นเลขาธิการสมาพันธ์ ก็ได้ต่อสู้เรียกร้องมาโดยตลอด โดยได้ดำเนินการจัดตั้ง "สมาพันธ์นักบริหารงานคลัง" และ "สมาพันธ์นักบริหารงานช่าง" เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ ซึ่ง ก.กลาง ได้มีมติเห็นชอบไปแล้วตั้งแต่ ๓ ปีก่อน แต่เกิดสะดุดขึ้นมาเนื่องจากที่ประชุมฝ่ายกฎหมายของ ก.กลาง ตั้งข้อสังเกตว่า "มิใช่อำนาจของ ก.กลาง" แต่ "เป็นอำนาจของ ก.ถ." ที่จะกำหนดเงินประจำตำแหน่งขึ้นมา สุดท้ายจึงต้องพักไปเนื่องจากในช่วงเวลานั้น ก.ถ.ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เพราะ ประธาน ก.ถ.ลาออก และไม่สามารถคัดเลือกประธาน ก.ถ. ได้ จนกระทั่งปัจจุบัน เมื่อได้ประธาน ก.ถ.คนใหม่ "เชื่อ ฮั่นจินดา" ในฐานะ กรรมการ ก.ถ. และ ประธานสมาพันธ์ปลัดอบต.คนปัจจุบัน จึงได้สานต่อผลักดัน จนประสบผลสำเร็จในขั้นต้นดังที่ทราบแล้ว โดยขั้นตอนต่อไป ผอ.ชนินทร์ ราชมณี แจ้งว่า ก.ถ.จะส่งร่างประกาศ ให้คณะทำงานกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย ตรวจสอบก่อนเสนอประธานก.ถ.ลงนาม จากนั้น จึงส่งประกาศมาให้ ก.กลาง (ก.จ./ก.ท./ก.อบต.) พิจารณาเห็นชอบและประกาศใช้ สุดท้ายจึงไปจบที่ ก.จังหวัด คาดว่าน่าจะใช้เวลา เดือน-สองเดือน คงจะเรียบร้อย ซึ่งคาดว่า จะมีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ประธาน ก.ถ.ลงนามประกาศ หรือ วันที่ประธาน ก.กลาง ลงนามประกาศเพื่อให้บังคับใช้ได้ทั่วประเทศ
          ครับ นั่นคือ ความหวังที่หัวหน้าส่วนราชการและรองปลัดอบต./รองปลัดเทศบาล รอคอยมานาน ก็จะได้รับเสียที แต่อย่างไรก็ตาม ผมขอตั้งข้อสังเกตไว้ว่า เรื่องทุกเรื่องบนโลกใบนี้มีสองด้านเสมอ เมื่อเป็นคุณต่อฝ่ายหนึ่งก็มักเป็นโทษกับอีกฝ่ายหนึ่ง เมื่อคืนผมเรียนให้ท่านนายกฯผมทราบ ท่านก็แสดงความยินดีกับ น้อง ๆ รองปลัดฯ และหัวหน้าส่วนฯ แต่ท่านก็ถามมาคำหนึ่งว่า "รัฐบาลจะโอนเงินมาให้ใช่หรือไม่" ผมก็ตอบไปว่า "เงินอบต.นั่นแหละครับท่านนายกฯ" ท่านนายกฯก็ทำสีหน้าไม่สู้ดีขึ้นมาทันที ครับแค่นี้คงไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่ แต่ปัญหาที่จะตามมา ซึ่งต้องให้พวกเราช่วยกันแก้ไขหรือหาทางป้องกันมิให้เกิดขึ้น เช่น ปัญหาเงินเกินร้อยละ ๔๐ จะหาทางแก้ไขอย่างไร ปัญหาการวิ่งพล่านของคนที่ต้องการเงินประจำตำแหน่งด้วยการเปิดกรอบรองปลัดฯบ้าง เพิ่มหัวหน้าส่วนราชการบ้าง และสุดท้ายที่น่ากลัวสุด คือการใช้เงินใช้ทองเพื่อแสวงหาตำแหน่งดังกล่าวให้ตนเองครองจนลืมคำว่า "ระบบคุณธรรม" ต้องฝากให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องคิดเรื่องนี้ด้วยครับ

เดือนเมษายน ที่จะถึงนี้ คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หรือ ก.ถ. จะมีการประชุมเพื่อมีมติว่า จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยกเลิกระบบซีเพื่อเข้าสู่ระบบแท่ง หรือไม่ หลังจากยืดเยื้อมาอย่างยาวนาน หลังจากที่ ก.ถ.ว่าจ้างสำนักงานที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ หรือ สปร.ทำวิจัยเรื่องนี้หมดไปกว่า ๑๐ ล้านบาท เมื่อหลายปีก่อน และต้องสะดุดไปเหมือนกับเงินประจำตำแหน่งในเหตุผลเดียวกันที่ ก.ถ.ไม่สามารถทำหน้าที่ได้ เพราะ ประธาน ก.ถ.ไม่มี เมื่อได้ “ปริญญา นาคฉัตรีย์” อดีตอธิบดีกรมการปกครอง มาเป็นประธาน ก.ถ.เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ จึงได้สั่งการให้เดินหน้าต่อเรื่องนี้ให้จบภายในปี ๒๕๕๖ นี้ ซึ่งจะมีการลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบมาหลายต่อหลายครั้ง สุดท้ายก็ยังลงมติไม่ได้ เพราะยังมีความเห็นต่างในผู้ที่เป็นกรรมการก.ถ.หลายคน  สำหรับพวกเราคนท้องถิ่น แทบไม่ได้มีโอกาสได้แสดงความเห็นอีกแล้วเพราะเขาได้ทำวิจัยจบไปนานแล้ว และส่วนหนึ่งก็ได้แสดงความเห็นไปแล้ว ซึ่งผลสำรวจที่ผ่านมาส่วนใหญ่เกินร้อยละ ๘๐ เห็นชอบให้ยกเลิกระบบซี แม้ว่าคนที่ไปร่วมโหวตอาจจะไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่ก็ตามครับ

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ นี้ จะมีการประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่องนี้อีกครั้ง ซึ่งน่าจะเป็นเวทีสุดท้ายก่อนที่ ก.ถ.จะประชุมเพื่อลงมติ โดยกำหนดจัดขึ้น ณ โรงแรมสตาร์ อำเภอเมืองระยอง ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. จัดโดย สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหัวข้อหนึ่งในการประชุมสัมมนาทางวิชาการประจำปี ๒๕๕๖ ของสมาคมฯ ที่จะเริ่มตั้งแต่วันที่ ๓ เมษายน ไปสิ้นสุดวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๖ (รายละเอียดคลิกที่นี่) ในการสัมมนาครั้งนี้ คนท้องถิ่นจะได้พบมุมมองผู้ที่เกี่ยวข้อง ๓ มุมมองที่เหมือนและต่างกัน ประกอบด้วย ดร.อดิศัย กุญชร ณ อยุธยา ที่ปรึกษาอาวุโส สปร. ผู้ที่ทำวิจัยเรื่องนี้ด้วยตนเองจะนำเสนอผลการวิจัยและมุมมองที่น่าจะเป็น ตามมาด้วยมุมมองที่ไม่ค่อยเห็นด้วยกับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเข้าสู่ระบบแท่งในเวลานี้ เพราะยังเห็นว่ามีทางเลือกอื่นที่น่าสนใจกว่า นั่นคือ “พ.จ.อ.ชนินทร์ ราชมณี” ผอ.ส่วนการประสานการถ่ายโอนและมาตรฐานตำแหน่ง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สุดท้ายพวกเราจะได้ฟังมุมมองจากนักวิชาการที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นข้าราชการในสำนักงานข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. ที่รู้ไส้รู้พุงรู้นอกรู้ในเรื่องเหล่านี้เป็นอย่างดี จะมาวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียให้พวกเราได้คิดอย่างถี่ถ้วนว่าสมควรเดินไปทิศทางใดที่จะไม่นำพาพวกเราเข้าสู่วังวนของปัญหาเช่นเดียวกันกับข้าราชการพลเรือนกำลังประสบอยู่ในทุกวันนี้

ฉะนั้น ผมจึงขอเชิญชวนเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ชาวท้องถิ่น อย่าได้แอบอยู่ข้างหลังอีกเลยครับ มาร่วมสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกัน ด้วยการออกมาแสดงความเห็นของท่านอย่างตรงไปตรงมา และอย่างกล้าหาญ กล้าเปิดเผยความคิดของท่าน ด้วยการเข้าร่วมงานดังกล่าว รวมทั้งผมขอเชิญชวนพวกเราไปให้กำลังใจคณะทำงานที่จะร่วมกันผลักดัน “กองทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลคนท้องถิ่น” หรือ ระบบเบิกจ่ายตรงคนท้องถิ่น ที่พยายามเร่งทำงานให้พวกเราให้แล้วเสร็จก่อน ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ นี้ เพื่อพวกเราจะได้ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลอีกต่อไป และโยกย้ายไปหนแห่งท้องถิ่นใดก็จะไม่มีใครตั้งข้อรังเกียจอีกต่อไป พบผู้ที่เป็นแนวหน้าดำเนินการเรื่อง “นายแพทย์ วินัย สวัสดิวร” เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) “สมศักดิ์ พนากิจสุวรรณ” ผอ.ส่วนส่งเสริมกิจการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และทีมงานของสมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ที่ได้ริเริ่มดำเนินการเรื่องนี้มาอย่างยาวนาน หากพวกเราไม่ไปให้กำลังใจกัน ต่อไปจะหาใครมาทำงานให้พวกเราอีกคงยาก

นอกจากนั้นแล้ว ผมอยากให้พวกเราไปร่วมแสดงพลังกันอีกสักครั้งว่า พวกเราต้องการขับเคลื่อนให้ “ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ...” ให้แล้วเสร็จภายในปีนี้หรือไม่ และจะร่วมกันอย่างไร อยากให้พวกเราไปร่วมแสดงออกซึ่งพลังของคนท้องถิ่น เพื่อเป็นกำลังใจและกำลังสำคัญให้คนที่ยืนอยู่แนวหน้าในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ หากไม่มีพวกเราไปร่วมแสดงออกซึ่งความต้องการเหล่านี้ การขับเคลื่อนเรื่องนี้คงต้องยุติหยุดลงและรอคอยให้รัฐบาลเปลี่ยนและยุบสภาไปเพื่อให้ “มหาดไทย” และ “กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” ทำร่างใหม่ เป็นร่างที่สี่ ร่างที่ห้า ฯลฯ จนไม่มีที่สิ้นสุด และสุดท้ายอีก ๑๐ ปีข้างหน้าพวกเราก็คงต้องทนใช้ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ไปจนกระทั่งพวกแนวหน้าเกษียณอายุไปก็คงไม่สามารถผลักดันได้อย่างแน่นอน

๓ – ๖ เมษายน ๒๕๕๖ นี้ ผมจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงจะได้รับแรงใจจากพวกเราสละเวลา สละหน้าที่การงานส่วนตัว ส่วนองค์กร ไปเพื่อส่วนรวมที่เป็นภาพรวมของพวกเรา ที่เป็นอนาคตของพวกเรา ที่เป็นอนาคตของลูกหลานพวกเรา อีกสักครั้งครับ แล้วผมพร้อมทีมงานจะเดินไปพร้อมกับพวกเราได้อย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อย..........

 

ด้วยจิตคารวะ
พิพัฒน์  วรสิทธิดำรง
กลุ่มเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่น
๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖

ดาวน์โหลดบทความข้างต้น
คลิกที่นี่

 

 

 

 ยังไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวประชาสัมพันธ์

กระดานสนทนา แสดงความคิดเห็น
 
เข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น  
ชื่อผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน : 
รหัสตรวจสอบ :    ตัวเล็ก ตัวใหญ่ มีผลต่างกัน
พิมพ์รหัสตรวจสอบ : 
   
 

 

ข่าวสารบ้านเมือง : Bangkok Post | กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ
มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | อ.ส.ม.ท | ไทยโพสต์ | ไทยนิวส์ | เชียงใหม่นิวส์ | สถานีโทรทัศน์ AStv สถานีโทรทัศน์ Nation | รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู
รวมเว็บบอร์ด : กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น | สายตรงสนง.ท้องถิ่น ชม. | ชมรมนิติกรอปท. ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชมรมนักวิชาการศึกษา ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้ ชมรมนักพัฒนาชุมชน | ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
..   ..  ..  ..
..
Copyright © 2009 All Rights Reserved. by www.thailocalgov.com : Thailand