ชวนคุยเรื่องท้องถิ่น :  ก.กลางเตรียมยกเลิก โบนัสท้องถิ่น
ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  17 พ.ค. 55     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  18913  คน
ดาวน์โหลด   ไม่มีไฟล์เอกสาร
 
 

ก.กลางเตรียมยกเลิกโบนัสท้องถิ่น

                    สวัสดีครับเพื่อน ๆ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นทุกท่าน วันนี้มีเรื่องด่วนร้อนแรงมานำเสนอครับ ผมเพิ่งทราบเมื่อคืนนี้ (๑๖ พฤษภาคม) ชาวท้องถิ่นถูกหวยกันถ้วนหน้า เนื่องจากมีคนแจ้งมาให้ทราบผ่านเฟซบุ๊ค (http://www.facebook.com/phiphatw) ว่า อนุโครงสร้างฯใน ก.กลาง ได้ผ่านความเห็นชอบให้ออกประกาศยกเลิกหลักเกณฑ์การให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ หรือเรียกว่า โบนัส  และแล้วสิ่งที่ผมคาดไว้ก็มาถึงจนได้ แต่ก็คิดไม่ถึงว่า มันจะมาเร็วกว่าที่คาดไว้ นั่นก็คือ ก.จ./ก.ท./ก.อบต. เตรียมออกประกาศหลักเกณฑ์ยกเลิกเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ หรือเรียกสั้น ๆ ว่า "โบนัส" ซึ่งผมพยายามบอกพวกเราไม่ให้เรียก "โบนัส" เพราะมันไม่ใช่โบนัส แต่มันเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งล้อมาจากมติคณะรัฐมนตรีและการออกระเบียบกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ก็เพื่อตอบแทนการทำงานที่หามรุ่งหามค่ำของคนท้องถิ่น ที่คนนั่งอยู่ในห้องแอร์เย็น ๆ ไม่เคยได้สัมผัส "ห่ากระสุนดินดำ" และไม่มีวันเข้าใจความเป็นอยู่ที่ น่าชื่นอกตรม ของคนท้องถิ่นอย่างพวกเราได้

ในช่วงสอง-สามปีมานี้ ฝ่ายเลขานุการ ก.กลาง ไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนของสำนักพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ขยันทำเรื่องที่ไม่เป็นเรื่อง สิ่งที่ควรทำไม่ทำ แต่สิ่งที่ไม่ควรทำกลับขยันทำ การออกหลักเกณฑ์ยกเลิก ๔ ปีย้ายของพนักงานส่วนตำบลสายงานบริหาร แล้วไปแก้ให้เป็น ย้ายได้ทุกเมื่อหากมีข้อขัดแย้ง จนศาลปกครองขอนแก่นเพิกถอนไป แต่ก็ยังไม่สำนึก ยังไปอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดอีก หลายเรื่องหลายราว ฝ่ายเลขาฯ ก.กลาง หน้าแตกเพราะแพ้คดีในศาลปกครอง แต่คนที่ทำเรื่องเหล่านั้น กลับนั่งทำงานหน้าตาเฉย ไม่สะทกสะท้านใด ๆ เสมือนหนึ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้น และนี่ ก็อีกเรื่อง ไม่มีงานทำหรืออย่างไร จึงคิดอะไรพิเรน ๆ ออกมาได้ว่า ออกประกาศงดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ โดยยกข้อสังเกตของ สตง. และนโยบาย ปริญญาตรี ๑๕,๐๐๐ บาท ฝ่ายเลขาฯ คิดได้แค่นี่เองหรือ น่าสงสารพวกเราชาวท้องถิ่นที่มีฝ่ายเลขาฯก.กลางเช่นนี้ ถามว่า หากท่านยกข้อสังเกตของสตง.มาเป็นเหตุผลหลัก แล้วเรื่องอะไรต่อมิอะไรที่สตง.ทักท้วงพวกท่านไว้ ไม่ว่าการออกหลักเกณฑ์เรื่องทุนการศึกษา การออกหลักเกณฑ์ให้เทศบาลจ่ายเงินบำรุงสันนิบาตเทศบาลมานับสิบ ๆ ปี และอีกหลาย ๆ เรื่อง เหล่านี้ ท่านไม่เห็นทำอะไร แต่พอเรื่องนี้ทำไมขยันจังเลยครับ ทำไมท่านไม่ให้เป็นไปตามกลไกของระบบ ซึ่งหลาย ๆ แห่งอาจไม่ได้รับเนื่องเพราะเงินเกินร้อยละ ๔๐ แต่ก็มิได้หมายความ อปท.อื่น ๆ ที่เขาอุตสาห์ขยันทำงาน ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่หามรุ่งหามค่ำ ช่วยกันประหยัดงบประมาณไม่เพิ่มคนแต่เพิ่มงาน  อปท.เหล่านี้จึงมีงบประมาณเหลือเพียงพอที่อาจนำมาจ่ายเป็นเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นฯได้ และผมก็เชื่อว่าภายใน ๕ ๑๐ ปีนี้ เงินจำนวนนี้ก็จะหายไปจากระบบด้วยตัวของมันเอง ท่านไม่ต้องขยันมาทำเรื่องนี้ เพียงเพราะพวกท่านไม่ได้รับประโยชน์กับเงินจำนวนนี้ หากจะแก้ไขตามข้อสังเกตของสตง. สตง.มิได้สั่งให้ท่านยกเลิก แต่ตั้งข้อสังเกตให้ท่านไปแก้ไข แก้ไขที่เหตุ มิใช่แก้ไขเหวี่ยงแหอย่างที่กำลังจะทำกันอยู่. 
           เรื่องนี้ พอผมทราบจึงได้รีบค้นหาข้อมูล เข้าไปที่เฟซบุ๊คของท่านปลัดเชื้อ ฮั่นจินดา ซึ่งวันนี้สวมหมวกอย่างน้อย ๆ  ๓ ใบที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับคนท้องถิ่นโดยรวมคือ หนึ่ง กรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) สอง กรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) และประธานสมาพันธ์ปลัดอบต.แห่งประเทศไทย จึงรู้ว่าท่านทราบเรื่องนี้แล้ว และกำลังขอความเห็นจากพวกเราชาวท้องถิ่น เพื่อจะสวนกลับ ฝ่ายเลขาฯใน ก.กลาง  ผมเห็นด้วยกับท่านในการคัดค้านเรื่องนี้ แต่ไม่เห็นด้วยกับวิธีการที่ท่านจะสู้เพียงลำพัง ท่านควรใช้สถานะ ประธานสมาพันธ์ปลัดอบต.แห่งประเทศไทย ผสมกับ ผู้แทนข้าราชการส่วนท้องถิ่น ใน ก.อบต. เรียกระดมสรรพกำลังโดยทันที อย่างน้อย ๆ ต้อง ๕๐๐ ๑,๐๐๐ คน ล้อมที่ประชุม ก.กลาง ในวันที่จะมีการพิจารณาเรื่องนี้ ท่านไม่ควรเสี่ยง เพียงลำพัง หนึ่งเสียงของท่าน คิดว่าจะสู้ลูกไม้มหาดไทยใน ก.กลาง ได้เช่นนั้นหรือ หากพลาดมา คนที่เดือนร้อน จะมิใช่มีเพียงท่านคนเดียว แต่มีข้าราชการอีก ๒ แสนกว่าคน รวมพนักงานจ้างอีกกว่า ๓ แสนชีวิต ที่ได้รับผลกระทบไปด้วย จึงขอให้ท่านเรียกระดมพลโดยทันทีครับ เพราะเรื่องนี้ใหญ่เกินกว่า ที่ ปลัดอบต.เพียง 3 คน จะร่วมรับผิดชอบไหว และขอให้ท่านประสานกับท่านสรณะ เทพเนาว์ กรรมการกลางพนักงานเทศบาลและนายกสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศ รวมทั้งท่านวิจารณ์ กุลนันท์ กรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกสมาคมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อร่วมกันคัดค้านเรื่องดังกล่าว หาก ก.กลางจะทำจริง ๆ ท่านควรไปยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีถึงจะถูกต้อง เรื่องนี้คงต้องถึง ครูอังคณา (นายกฯยิ่งลักษณ์) แน่ จะทำหรือไม่ก็เสนอแล้ว...ขอบคุณครับ วันนี้ขอสั้น ๆ แค่นี้ครับ.
 
 
 
พิพัฒน์  วรสิทธิดำรง
กลุ่มเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่น
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕
 

 

 ดาวน์โหลดระเบียบวาระการประชุมเกี่ยวกับการยกเลิกโบนัส คลิกที่นี่

 

ดาวน์โหลดบทความข้างต้น คลิกที่นี่

@@@@@@@@@@@@@@@

สารจาก "เชื้อ ฮั่นจินดา" ถึง คนอบต.

 -ป.เชื้อ ฮั่นจินดา ในฐานะตัวแทน ก.กลาง และประธานสมาพันธ์ปลัดอบต. ให้พวกเรานิ่ง - ไม่เคลื่อนไหว และท่านจะรับอาสาดำเนินการแบบนิ่มนวลเอง ดังนั้น ผมก็ขอมอบภารกิจนี้ให้ท่านรับผิดชอบนะครับ ในฐานะ ก.กลาง ผลออกมาอย่างไร ก็สุดแล้วแต่เพราะหากผมเคลื่อนไหวอะไรไป ก็จะดูเหมือนว่า ขัดแย้งกัน ดังนั้น ผมจึงขอมอบภารกิจนี้ ให้ผู้แทนตามกฎหมาย คือ ปลัดอบต.ใน ก.อบต. / ปลัดเทศบาล ใน ก.ท. / ปลัดอบจ. ใน ก.จ. นะครับ พวกเราก็รอลุ้นและส่งกำลังใจให้ปลัดอปท.ใน ก.กลางทุกท่านครับ สำหรับด้านล่างนี้ คือข้อความจากเฟชบุ๊คของ ป.เชื้อ ครับ
"-เพื่อนพนักงาน ข้าราชการ อปท ทุกท่าน สำหรับความเคลื่อนไหวเรื่องที่กรมส่งเสริมท้องถิ่นฯ นำเรื่องการยกเลิกโบนัสเข้าสู่ที่ประชุม อนุฯ ก อบต เมื่อ 16 พค 55 และ กำลังจะนำเข้า ก กลาง อบต เทศบาล อบจ ในวันที่ 30 พค 55 เป็นการประชุมร่วมกันทั้งสาม ก กลาง ในเวลา 09.30 น
เมื่อวาน(17/5/55) ผมไปร่วมประชุมเพื่อเสนอชื่อสรรหา ประธานกรรมการ กถ เลยถือโอกาสพูดคุยกับท่านอธิบดีกรมส่งเสริมฯ และท่านรองปลัดกระทรวงมห...าดไทย(รองวัลลภ)ผู้รับผิดชอบงานท้องถิ่นของกระทรวง ในเรื่องที่จะยกเลิกเงินโบนัส ปรากฎความเหตผลว่า เพราะ
๑.ฝ่ายการเมืองร้องว่าไม่มีเงินพัฒนา
๒.ตัวท่านเองไม่ได้มาสามปีแล้วรวมทั้งข้าราชการ กพ
๓.กลัวเงินเกิน ๔๐ เปอร์เซ็นต์
๔.สตง ทักท้วง
ฯลฯ
ผมเลยบอกท่านทั้งสองไปว่าลองพิจารณาทบทวนหน่อย เพราะในสังคมอินเตอร์เนต เขารู้สึกไม่ค่อยดี และปัจจุบัน นโยบายเพิ่มค่าครองชีพเป็น ๑๕
,๐๐๐ และ ๑๒,๒๘๕ บาทและในอนาคต เงินเพิ่มเงินเดือน ๘ เปอร์เซ็นต์ เงินเพิ่มตามคุณวุฒิ(สองรอบ) เงินประจำตำแหน่งท่านรองปลัด หัวหน้าส่วน ก็จะออกมา อีกทั้ง อปท มีกรอบพนักงาน ลูกจ้างเพิ่มทุกปี เงินค่าใช้จ่ายประจำก็จะเต็ม ๔๐ % โดยอัตโนมัติ ก็จะไม่มีจ่ายเงินโบนัส โดยอัตโนมัติอยู่แล้ว ไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องยกเลิกให้เสียความรู้สึก และมีหลายคนที่เป็นคน อปท อยากมาทวงถามว่ามีเหตผลอะไร และทำไมต้องมาคิดแบบนี้ ผมเองกลัวว่าจะวุ่นวายถ้าคนมาเป็นพันๆคน และภาพที่ออกมาจะดูไม่ดี เลยมาขอร้องท่านอธิบดี และท่านรองได้เลื่อนการพิจารณาไปก่อน
สิ่งที่ท่านตอบผมก็คือ ถ้ามา จะตั้งกรรมการสอบวินัยทุกคนเพราะขาดราชการ และบอกว่าอย่าเอากำลังมาบีบผม ผมเป็นคนไม่ยอมคน และขอให้ผม(ปลัดเชื้อ) ไปทำความเข้าใจกับพวก อบต ด้วย ว่าต้องเห็นใจทางกรมฯ และครั้งนี้ไม่ใช่เป็นการยกเลิกแค่สั่งชะลอ ไม่ให้จ่ายเริ่มปีงบ 55 เมื่อไหร่สถานะการคลังเหมาะสม อาจมาพิจารณาจ่ายใหม่ได้
พี่น้องชาว อปท ครับ สิ่งที่ผมและพวกเราควรทำตอนนี้คือ
๑.อยู่ในความสงบกันก่อนครับ ขอผมและผู้แทน อปท เจรจากับคนคิดเรื่องนี้ก่อน และจะพยายามทุกวิธีครับ
๒.ผมประสานกรรมการ ก กลาง อบต เทศบาล อบจ ทั้งผู้แทน อปท ผู้ทรงคุณวุฒิ และหัวหน้าส่วนราชการที่พอคุยได้ เพื่อให้เหตและผล เพื่อให้ท่านเห็นใจและร่วมหาทางออก ซึ่งตอนนี้ คืบหน้าพอสมควร
๓.กำลังดูประกาศหลักเกณท์ที่เกี่ยวข้อง ว่าหาช่องทางอกกทาง กม ได้หรือไม่หาก การเจรจาและขอความกรุณาจากท่านกรรมการ ก กลางไม่ได้ผล
๔.ดูข้าราชการพลเรือน เท่าที่ทราบของเขาไม่ได้ยกเลิกโบนัสครับ เพียงแค่รัฐ ไม่ตั้งงบประมาณมาให้เพื่อจ่ายโบนัสเป็นการเฉพาะ แต่ให้เอาจากเงินเหลือจ่าย มาจ่ายโบนัสได้เหมือนเดิมตามขั้นตอนวิธีการที่กำหนด โดยไม่ได้ยกเลิก
ฯลฯ
แนวทางเสนอในความคิดผมคือ
๑.เพื่อประโยชน์แก่ อปท และการประหยัดงบ เห็นควรกำหนดจ่ายไม่เกิน สามเท่า ลดจากห้าเท่า
๒.เน้นการตรวจที่เข็มข้นและจริงจัง ของคณะกรรมการ
๓.สิ่งที่ สตง ทักท้วง ก กลางต้องวางมาตรการที่รัดกุมและมีประสิทธิภาพ
๔.การเรียกรับน้องโบนัส โดยใครก็แล้วแต่ต้องไม่เกิด
๕.ในระหว่างที่ปรับปรุงหลักเกณท์และวิธีการ ปีงบ 55 ต้องยังสามารถจ่ายโบนัสได้ เพราะกระบวนการเดินไปแล้ว แต่เพื่อประโยชน์ราชการยินดีลดการจ่าย ไม่เกินสามเท่า ส่วนใครมีเงินเหลือจ่ายหรือไม่ ต้องไปดูตามหลักเกณท์
ฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯฯ
ทั้งหลายนี้ผมในฐานะ ประธานสมาพันธ์ปลัด อบต แห่งประเทศไทย/กรรมการ กถ / กรรมการ ก กลาง อบต/ สัญญากับเพื่อนพี่น้องชาวท้องถิ่นว่าจะเดินแบบนิ่มนวลที่สุดและไม่ให้เกิดผลกระทบในทางที่เสียให้มากที่สุดกับพวกเรา อปท เท่าที่ทำได้และการรวมตัวเพื่อเรียกร้องและรักษาสิทธิ์หรือดำเนินการช่องทาง กม ขอเป็นทางเลือกสุดท้ายครับดูเพิ่มเติม"

 

 

 

 
ข้อความ ความคิดเห็นที่ :  1
วันเวลาที่เขียน :  27 พ.ค. 55 15:45:28 น.
 

ผมก็คิดเหมือนท่าน ป.พิพัฒน์ ว่า ยังไงซะต่อไป
โบนัส มันก้คงจะไม่มี แต่ไม่คิดว่าจะเร็วแบบนี้ และเป็นเพราะคนอื่นไม่อยากให้มี
โดยไม่เข้าใจการทำงานของคนท้องถิ่นว่าอยู่กันอย่างไร
และเห้นด้วยที่จะเอาคนไปเยอะ ๆ เพื่อกดดัน เพราะหนึ่งเสียงกับหลายเสียง
ย่อมมีผลต่อคะแนนสมัยหน้า  ก็คงจะมีวิธีนี้วิธีเดียว เพราะพูดกันดี ๆ คง ไม่รู้เรื่อง

สวัสดิการแย่ โบนัสโดนยกเลิกอีกแล้วจะเหลืออะไร  ต่อไปก้คงไม่มีใครมาสอบท้องถิ่น
กองทุนค่ารักษาพยาบาลก้ไม่รู้ไปถึงไหนแล้ว

เห็นด้วยความคิดเห็นที่ 14 ท่าน ป.อบต.8
เรื่องนี้ถ้าฝ่ายเลขา ก.กลาง หรือพวกกรมส่งเสริมทำสำเร็จ
คนท้องถิ่นเป็นข้าราชการชั้น 2 -3 โดยไม่ต้องผุดต้องเกิดแน่

 

ข้อความ ความคิดเห็นที่ :  2
วันเวลาที่เขียน :  23 พ.ค. 55 21:34:45 น.
 

รองหันกลับมาคิดว่าคุณคือประชาชนคนนึง ที่ไม่่ใช่ข้าราชการ ว่างตัวเองลงก่อน  แล้วเริมพิจารณาใหม่  อยากรู้เหมือนกันว่าจะคิดยังไง

 

ข้อความ ความคิดเห็นที่ :  3
วันเวลาที่เขียน :  23 พ.ค. 55 21:34:00 น.
 

รองหันกลับมาคิดว่าคุณคือประชาชนคนนึง ที่ไม่่ใช่ข้าราชการ ว่างตัวเองลงก่อน  แล้วเริมพิจารณาใหม่  อยากรู้เหมือนกันว่าจะคิดยังไง

 

ข้อความ ความคิดเห็นที่ :  4
วันเวลาที่เขียน :  22 พ.ค. 55 00:33:40 น.
 

ผมคืดว่ากรมส่งเสริมคงลืมหน้าที่ของตามกฎหมายไปแล้วล่ะ สิ่งที่ควรทำไม่ทำ ไอ้สิ่งไม่ควรทำก็ยิ่งทำให้ยุ่งกันไปใหญ่ อาทิเช่น ครูผู้ดูแลเด็กต้องเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ต้องรอสวัสดิการด้วยเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เรื่องอย่างนี้ทำไมไม่ทำให้เขาเป็นเหมือนพนักงานส่วนท้องถิ่นทั่วไปล่ะ ทำไมไม่ส่งเสริมให้ท้องถิ่นเขายืนด้วยขาของตัวเองจัดสวัสดิการให้ราษฎรในท้องถิ่นนั้นซึ่งแบบตรวจประเมินนั้นถ้าทำกันจริงจังผู้ที่ได้ประโยชน์ก็คือประชาชน ผู้ที่ทำงานก็มีขวัญกำลังใจ มันจะไม่ดีกว่ามาคิดยกเลิกให้มันเสียความรู้สึกกันทำไม ทำไมไม่ทำตาม พรบ.แผนกระจายอำนาจฯ ถ่ายโอนบุคลากรที่ความรู้ความสามารถที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นไปพัฒนาบ้านเกิดเขาล่ะ ถ้าท้องถิ่นพัฒนาตัวเองได้ประเทศชาติเราก็จะเจริญแข็งแรงและมั่นคง และก็ทำไมชอบเอาไปเทียบกันจังว่าคนท้องถิ่นได้โบนัสข้าราชการพลเรือนไม่ได้ ก็มันทำงานคนละอย่างกันถ้าอยากได้ก็โอนมาเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นสิท่านจะรู้ว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างที่พวกท่านคิด การทำงานกับชุมชนจริงๆแล้วมันไม่ได้ง่ายเหมือนกับที่ท่านทำงานกับตัวหนังสือในราชการส่วนกลางนะ  จะอย่างไรก็แล้วแต่สิ่งที่ข้าราชการพลเรือนได้ที่มากกว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นก็มีเยอะแยะ เช่น ไม่ต้องสำรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลก่อน อย่างว่าให้คนที่ไม่รู้จักท้องถิ่นมาดูแลคนท้องถิ่นมันก็เป็นอย่างนี้แหละ ยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านโชคดีครับ

 

ข้อความ ความคิดเห็นที่ :  5
วันเวลาที่เขียน :  21 พ.ค. 55 15:45:46 น.
 

ขอคิดนอกกรอบจากเหตุการณ์ คนในกรมส่งเสริมจะยกเลิกโบนัสของท้องถิ่น เราคนท้องถิ่นน่าจะต้องมานั่งคิดกันแล้วว่า ก.กลางซึ่งเป็นคนกุมชตาชีวิตของคนท้องถิ่น คนส่วนใหญ่ในนั้นเลือดสีเดียวกัน คือ ข้าราชการพลเรือน ซึ่งคนละสีกับคนท้องถิ่น ดังนั้นเหตุการนี้อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา คำถามทำไมเรื่องการจัดตั้งกองทุนค่ารักษาพยาบาลถึงล่าช้า เรื่องอื่น ๆ อีกมากมายที่เป็นเรื่องของคนท้องถิ่นเมื่อขึ้นไปกรมแล้วล่าช้า ติดกับระเบียบกฎหมายมากมาย เพราะอะไร แต่พอเรื่องที่ทำให้คนท้องถิ่นเสียประโยชน์เร็วมาก   ถึงเวลาแล้วที่ต้องมาทบทวนเรื่องนี้ฝากผู้นำที่อยู่แนวหน้าได้หาแนวทางสำหรับเรื่องนี้ด้วย เราอยู่แนวหลังก็พรน้อมที่สนับสนุนขอให้บอก เพื่อความเป็นเอกราชของท้องถิ่น

 

 

ข้อความ ความคิดเห็นที่ :  6
วันเวลาที่เขียน :  21 พ.ค. 55 12:00:42 น.
 
 

ข้อความ ความคิดเห็นที่ :  7
วันเวลาที่เขียน :  21 พ.ค. 55 11:59:06 น.
 

เรื่องโบนัส  ในความเห็นของผม การพิจารณาจ่ายไม่ถูกต้องมากนะ เพราะพวกเราตั้งไว้เลย ทำให้กระบวนการบริหารงบประมาณไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สุด แต่ถ้าเรานำเงินที่เหลือจากกระบวนการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งทุกวันนี้มีระบบการ..... กันทำให้เราไม่สามารถประหยัดงบประมาณได้ ถ้าเราสามารถขจัดระบบนี้ได้ เราจะมีงบประมาณเหลือจ่าย เราสมควรนำงบประมาณตัวนี้มาจ่ายเป็นโบนัส แต่เมื่อรวมกันแล้วก็ไม่ควรได้เกิน3 เท่า มันทำให้คนอื่นมาองพวกเรามีว่าประสิทธิภาพนะครับ

 

ข้อความ ความคิดเห็นที่ :  8
วันเวลาที่เขียน :  20 พ.ค. 55 08:35:10 น.
 

ขวัญและกำลังใจในการทำงานของ พนักงานส่วนท้องถิ่น คงเหือดหายไปเรื่อยๆ ระบบที่ไม่เข้มแข็ง มาตรฐานที่เหลือมล้ำมาตั้งแต่ต้น ซึ่งตอนที่โอนย้ายเข้ามาก็แปลกใจเล็กๆ ที่เราต้องเปลี่ยนจากคำว่า "ข้าราชการ" มาอยู่ในสถานะ "พนักงานส่วน...ท้องถิ่น" ทั้งๆที่แต่เดิม ก็สอบมาจาก "ส่วนกลาง" เป็นข้าราชการ กทม.

ทำไมข้าราชการส่วนกลางถึงมองว่า ข้าราชการส่วนท้องถิ่นต่ำต้อยด้อยค่า? ทั้งๆที่ศักดิ์ศรี และดีกรีไม่ได้ต่างกัน การที่คุณนั่งทำงานอยู่ในกรมฯ แบบเช้าไปเย็นกลับ แล้วคุณเคยหันมามองท้องถิ่นหรือไม่ ว่าข้าราชการ (ที่คุณไม่ยอมรับ) เหล่านี้เค้าทำอะไรกันบ้าง

คุณมองแต่สิทธิน้อยนิดที่ดูเหมือนจะมากมายในความรู้สึก การมองดูสิทธิประโยชน์ผู้อื่นด้วยความชื่นชม มันยากมากหรือ? สวัสดิการข้าราชการส่วนท้องถิ่น ต่างกับพวกคุณขนาดไหน ไม่กล้าคาดเดาว่าอีกเมื่อไร่จึงจะได้สิทธิ์เหล่านั้นทัดเทียมกับพวกคุณ เพราะตราบใดที่คุณยังตั้งป้อมอคติกับคนท้องถิ่น พวกเราไม่มีทางได้ผุดได้เกิด

คุณควรจะชื่นชมถ้าท้องถิ่นไหนเข้มแข็ง มีระบบบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอำนาจที่พวกคุณชูประเด็นไว้เลิศหรูในแผนฯชาติ "กระจายอำนาจให้ท้องถิ่นดูแลตัวเองได้" แต่เมื่อเค้าดูแลตัวเอง ดูแลคนทีทำงานให้ท้องถิ่นเองได้ คุณก็กลับไปดึงอำนาจกลับไปหาตัวคุณเองอีก เพื่ออะไร?..............

เงินในส่วนนี้บางคนใช้เวลารอมาเป็นปีด้วยความหวัง นักการเมืองท้องถิ่นเอง ที่คุณใช้ข้ออ้างว่าจะเอาเงินส่วนนี้ไปบำรุงท้องถิ่น ลองถามใจคุณดูว่าคุณคิดอย่างนั้นจริงๆ หรือแค่ข้ออ้างด้วยความหมั่นไส้.."xxxได้xxxไม่ได้xxxมีอำนาจxxxไม่ให้" กันแน่..ถามกลับว่า ทุกวันนี้คุณทำอะไรให้ท้องถิ่นของคุณบ้าง (สำหรับนักการเมืองท้องถิ่นบางคน) นอกจากสิ้นเดือนรับเงินเดือน ซึ่งจริงๆแล้วคุณอาสามาทำงานรับใช้ประชาชนในท้องถิ่น (ตามนโยบายหาเสียง..) ไม่ใช่หรือ? หวังอะไรกับผลประโยชน์?

อะไรหลายๆอย่าง เริ่มทำให้รู้สึกหมดศรัทธากับ "คนในกรมฯ" หมดศรัทธากับ "อำนาจมืด" ที่ไม่มีทางหมดไปจากสังคม เหนื่อยใจอย่างบอกไม่ถูกกับการเอาระเบียบโน้นระเบียบนี้มาชีวัดว่าอะไรผิดอะไรถูก อะไรควรไม่ควร ทำไมไม่ใช้หลักความจริงในการมองโลกกันบ้าน บ้าบออะไรกันนักหนากับหลักการ?.....

 

ข้อความ ความคิดเห็นที่ :  9
วันเวลาที่เขียน :  19 พ.ค. 55 11:08:09 น.
 

ความจริงโบนัส ในส่วนที่ดิฉันอยู่มันก็ไม่ได้อยู่แหล๊ะ แต่ก็ไม่เห็นด้วยนะค่ะกับการยกเลิกโบนัส ซึ่งท้องถิ่นแบบเรา สวัสดิการก็แย่อยู่แล้ว อะไรๆก็ได้หลังจากคนอื่นเค้าตลอด อันที่จะเป็นแค่ขวัญและกำลังใจให้คนท้องถิ่นแบบเราคุณยังคิดที่จะเอามันโยนทิ่งไปอีก แบบนี้มันยุติธรรรมหรือไม่ อย่าตามน้ำจนเกินไป จนมองไม่เห็นคนที่เค้าทำงาน สวัสดิการ และสิทธิต่าง ๆควรมีให้กับคนท้องถิ่นบ้าง

 

 

ข้อความ ความคิดเห็นที่ :  10
วันเวลาที่เขียน :  18 พ.ค. 55 16:20:39 น.
 

ไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกโบนัส แต่ควรเปลียนวิธีการจ่ายมากกว่า ไม่น่าจะเป็นเท่า เพราะมันเกิดความเหลื่อมล้ำมากกว่า ก็เห็นใจคนที่ไม่ได้เหมือนกัน

 

ข้อความ ความคิดเห็นที่ :  11
วันเวลาที่เขียน :  18 พ.ค. 55 16:18:17 น.
 
 

ข้อความ ความคิดเห็นที่ :  12
วันเวลาที่เขียน :  18 พ.ค. 55 16:17:13 น.
 
 

ข้อความ ความคิดเห็นที่ :  13
วันเวลาที่เขียน :  18 พ.ค. 55 15:04:46 น.
 

ไม่เห็นด้วยกับข้อสรุปของ สตง. ข้อ 4 ค่ะ

-- ดิฉันเป้นพนักงานส่วนตำบลที่ได้รับเงินโบนัสแล้วมีขวัญและกำลังในการทำงาน มากๆๆๆๆ บอกอย่างไม่อายเลยค่ะว่าทุกวันนี้ที่ตั้งใจทำงาน ขยันขันแข็ง หนักเอาเบาสู้ ก็เพื่อเงินเดือนอันน้อยนิดและโบนัสค่ะ

-- ทำไมก่อนที่ สตง.จะสรุปความเห็นข้อ 4 นี้ไม่สำรวจความคิดเห็นของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลายก่อนคะ

--หากท่านผู้มีอำนาจลงนามในประกาศเมื่อใด ก็เหมือนลงดาบประหารพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคน ได้โปรดทบทวนกรณีนี้ด่วนค่ะ

 

ข้อความ ความคิดเห็นที่ :  14
วันเวลาที่เขียน :  18 พ.ค. 55 15:03:58 น.
 

ไม่เห็นด้วยกับข้อสรุปของ สตง. ข้อ 4 ค่ะ

-- ดิฉันเป้นพนักงานส่วนตำบลที่ได้รับเงินโบนัสแล้วมีขวัญและกำลังในการทำงาน มากๆๆๆๆ บอกอย่างไม่อายเลยค่ะว่าทุกวันนี้ที่ตั้งใจทำงาน ขยันขันแข็ง หนักเอาเบาสู้ ก็เพื่อเงินเดือนอันน้อยนิดและโบนัสค่ะ

-- ทำไมก่อนที่ สตง.จะสรุปความเห็นข้อ 4 นี้ไม่สำรวจความคิดเห็นของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลายก่อนคะ

--หากท่านผู้มีอำนาจลงนามในประกาศเมื่อใด ก็เหมือนลงดาบประหารพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคน ได้โปรดทบทวนกรณีนี้ด่วนค่ะ

 

ข้อความ ความคิดเห็นที่ :  15
วันเวลาที่เขียน :  18 พ.ค. 55 13:17:59 น.
 

ผู้ที่ออกมาแสดงความเห็นในทางลบนั้นไม่ว่าท่านจะตำแหน่งไหน ถ้าท่านคิดได้แค่ว่าปลัด อบต.ทำเพื่อตนเองนั้นท่านคงคิดผิดเพราะหลายเรื่องไม่ว่าเรื่องสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลที่ทาง ป.พิพัฒน์ ได้ดำเนินการก็เพื่อท้องถิ่นเรื่องอื่น ๆ อีกมากมาย ที่ทำเพื่อคนท้องถิ่น ถ้าท่านคิดว่าการที่ เลขา ก .กลาง และทีมงานในกรมส่งเสริม กล้าทำกับคนท้องถิ่นอย่างอุกอาจ ไม่ไว้หน้ากันเลย เห็นคนท้องถิ่นง่ายขนาดนั้น ไม่นานผลกระทบต้องถึงตัวท่านสักวัน เพราะท่านเป้นคนท้องถิ่น แต่จิตใจไม่รักท้องถิ่น  เรื่องนี้ถ้าฝ่ายเลขา ก.กลาง หรือพวกกรมส่งเสริมทำสำเร็จ คนท้องถิ่นเป็นข้าราชการชั้น 2 -3 โดยไม่ต้องผุดต้องเกิดแน่่ เวลามองไรขอให้มองให้ไกล และคิดถึงส่วนรวมให้มากกว่าประโยชน์ของตนเอง คนท้องถิ่นต้องสามัคคีกัน อย่าให้หนอนบ่อนไส้บางตัวมาทำให้แตกความสามัคคี

 

                                                                                                             รักและเป็นห่วงท้องถิ่นเสมอ

                                                                                                                         ป.อบต.8

 

ข้อความ ความคิดเห็นที่ :  16
วันเวลาที่เขียน :  18 พ.ค. 55 11:50:32 น.
 

ชื่อผู้ใช้: ssssssssss
ชื่อ: นางสาวอรยา
นามสกุล: เขียวขำ
ตำแหน่ง: จนท.ธุรการ 3
สถานที่ทำงาน: ทต.หนองแก อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู
บ้านเลขที่: 154
หมู่ที่: 2
ตำบล: หนองแก
อำเภอ: ศรีบุญเรือง
จังหวัด: หนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์: 39180
เบอร์โทรศัพท์: 0861234567
Email: oraya@hotmail.com
เข้าระบบครั้งล่าสุด 18 พ.ค. 55 11:11:32 น.
 

 

ตอบ คุณข้างต้น
-

วันเวลาที่เขียน :  18 พ.ค. 55 11:11:32 น.
 

เห็นด้วยกับความเห็นที่ 1 อย่างมากกกกกก

ทีเงินเพิ่ม 9000 ท่านไม่เห็นเดือดร้อนเลย ท่านลองคิดดู แม่บ้าน กวาดบ้าน ถูบ้าน กับพวกผมทำงานเอกสารภาวะความเสี่ยงใครมากกว่ากัน

สรุปไม่มีใครรังเกียจเงินหรอกครับ  แต่ท่านอย่าเลือกปฏิบัติสิครับ

ท่านเป็นตัวแทนพวกหนูก็ต้องแทนทุกๆ เรื่อง

 

ขอโทษนะครับ ผมมิใช่ตัวแทนของพวกคุณนะครับ หากคุณเป็นสมาชิกสมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทย อาจใช่

ผมมิได้เป็น ก.กลางนะครับ

ที่จริงก็ไม่อยากตอบโต้อะไร แต่คุณมาเขียนลักษณะนี้ ทำให้คนอื่นไขว้เขว้ เขาเรียกร้องเรื่องหนึ่ง คุณกลับมาพูดถึงอีกเรื่องหนึ่ง ไม่น่ามั้ยละ / เฮ้อ....

 

ข้อความ ความคิดเห็นที่ :  17
วันเวลาที่เขียน :  18 พ.ค. 55 11:38:55 น.
 

ชื่อผู้เขียน :  moonja

วันเวลาที่เขียน :  18 พ.ค. 55 09:51:56 น.     IP :  10.0.1.39

 

ท่านปลัด ....

เรื่องโบนัสจะถูกงด  (เงินก้อนโตสำหรับปลัด)   ท่านเรียกพวกเรารวมพล ...........

เรื่องปรับ ปลัดเป็น 8 เป็น 9 ท่านใส่ใจเป็นพิเศษ ...............

เรื่องเงินเพิ่มตามวุฒิ ไม่รวมเป็นฐานเงินเดือนเหมือน กพ.   ท่านให้น้องๆ ต่อสู้กันเอง (ท่านเงียบเฉย  ไม่เป็นปากเป็นเสียง  มีแต่ชมรมนิติกรที่ช่วยเราต่อสู้ตลอดมา  ........)

 

ตอบคนที่ใช้ชื่อแฝง moonija

-การทำงาน ควรช่วยกัน มิใช่มากล่าวหากันในลักษณะนี้ ท่านเลือกใช้ช่องทางนั้น ก็ถูกต้องแล้ว การต่อสู้ของแต่ละกลุ่มแต่ละตำแหน่ง มันก็ขึ้นอยู่กับกลุ่มนั้น ๆ จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย หากเห็นด้วยก็ทำ หากไม่เห็นด้วยก็ไม่ต้องทำ แต่มิใช่มากล่าวหาโจมตีคนที่ทำงานด้านหนึ่ง แต่ไม่สนองในสิ่งที่ตนกำลังทำอยู่ ซึ่งมิใช่วิสัยที่นักต่อสู้ควรทำ

-ส่วนตัวไม่เคย ไปเรียกร้องอะไรเพื่อตนเอง ยกเว้นเรื่องนั้น เป็นผลกระทบโดยภาพรวมของข้าราชการส่วนท้องถิ่นทุกคน และยกเว้นเรื่องนั้น กระทบสิทธิส่วนบุคคลที่พึงได้รับโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือถูกรังแกกลั่นแกล้งจากหน่วยงาน หรือผู้บังคับบัญชา เท่านั้น

-เรื่อง ซี 8 ซี 9 ผมไม่เคยไปเดินขบวนเรียกร้อง หรือยื่นหนังสือกับใคร ๆ ท่านต้องสำเนียกหน่อยว่า การที่ท่านได้บรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการมาในวันนี้ และการที่ท่านได้เลื่อนขั้น เลื่อนระดับมาในถึงระดับนี้ เป็นเพราะ พวก ปลัดอบต. ปลัดเทศบาล แก่ ๆ และกำลังแก่ เหล่านี้ มิใช่หรือ ที่ร่วมบุกเบิกแผ้วถางเส้นทางให้พวกท่าน ได้เดินมาถึงวันนี้ และอนาคตเมื่อปลัดฯแก่ ๆ เหล่านี้ เกษียณไป ท่านก็เป็นหนึ่งในนั้น ที่จะได้ขึ้นมาทดแทน ก็คือ เมื่อท่านแก่เหมือนปลัดอบต. / ปลัดเทศบาลแก่ ๆ ในวันนี้ ท่านก็ต้องได้ ซี 8 ซี 9 หรืออาจถึง ซี 11 ด้วยซ้ำไป มิใช่หรือ.... คิดดูให้ดีนะ

 

 

ชื่อผู้ใช้:

moonja

ชื่อ:

นางสอนดี

นามสกุล:

มีวินัย

ตำแหน่ง:

เจ้าหน้าที่ทั่วไป

สถานที่ทำงาน:

อบต.บ้านนา

บ้านเลขที่:

111

หมู่ที่:

1

ตำบล:

หนองนา

อำเภอ:

เมือง

จังหวัด:

ปัตตานี

รหัสไปรษณีย์:

59000

เบอร์โทรศัพท์:

054800900

Email:

aa123@hotmail.com

เข้าระบบครั้งล่าสุด

18 พ.ค. 55 09:51:56 น.

 

 

 

 

ข้อความ ความคิดเห็นที่ :  18
วันเวลาที่เขียน :  18 พ.ค. 55 11:11:32 น.
 

เห็นด้วยกับความเห็นที่ 1 อย่างมากกกกกก

ทีเงินเพิ่ม 9000 ท่านไม่เห็นเดือดร้อนเลย ท่านลองคิดดู แม่บ้าน กวาดบ้าน ถูบ้าน กับพวกผมทำงานเอกสารภาวะความเสี่ยงใครมากกว่ากัน

สรุปไม่มีใครรังเกียจเงินหรอกครับ  แต่ท่านอย่าเลือกปฏิบัติสิครับ

ท่านเป็นตัวแทนพวกหนูก็ต้องแทนทุกๆ เรื่อง

 

ข้อความ ความคิดเห็นที่ :  19
วันเวลาที่เขียน :  18 พ.ค. 55 09:51:56 น.
 

ท่านปลัด ....

เรื่องโบนัสจะถูกงด  (เงินก้อนโตสำหรับปลัด)   ท่านเรียกพวกเรารวมพล ...........

เรื่องปรับ ปลัดเป็น 8 เป็น 9 ท่านใส่ใจเป็นพิเศษ ...............

เรื่องเงินเพิ่มตามวุฒิ ไม่รวมเป็นฐานเงินเดือนเหมือน กพ.   ท่านให้น้องๆ ต่อสู้กันเอง (ท่านเงียบเฉย  ไม่เป็นปากเป็นเสียง  มีแต่ชมรมนิติกรที่ช่วยเราต่อสู้ตลอดมา  ........)

 

 

 

 

 

ข้อความ ความคิดเห็นที่ :  20
วันเวลาที่เขียน :  17 พ.ค. 55 15:09:29 น.
 

รวมพลกันเมื่อไหร่

 

ข้อความ ความคิดเห็นที่ :  21
วันเวลาที่เขียน :  17 พ.ค. 55 13:16:33 น.
 

คนที่จบวุฒิโท และเงินเดือนเกิน 15,000 นิดหน่อย รวมค่าปรับวุฒิแล้ว ไม่ได้เงินเพิ่มอีก ที่ปรับ 15,000 แล้วความรับผิดชอบก้อมากกว่า เช่น คนที่อยู่ระดับ 6  ไม่ได้เงินเพิ่ม แล้วยังไม่ได้โบนัสอีก รัฐบาลควรเห็นใจและเมตตาด้วยนะ เห็นใจคนทำงานเถิด กำลังใจหมดสิ้นแล้ว

 

ข้อความ ความคิดเห็นที่ :  22
วันเวลาที่เขียน :  17 พ.ค. 55 11:06:16 น.
 

เรื่องนี้เข้าระเบียบ วาระเพิ่มเติมแล้วครับ คลิก ไปดูที่ http://www.pitloklocal.org/dnm_file/webBoard/3617_boardtitle_dt.PDF

 

ข้อความ ความคิดเห็นที่ :  23
วันเวลาที่เขียน :  17 พ.ค. 55 11:01:57 น.
 

ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวให้ชาวท้องถิ่นทราบกันเยอะ ๆ

 

ข้อความ ความคิดเห็นที่ :  24
วันเวลาที่เขียน :  17 พ.ค. 55 10:09:19 น.
 

เป็นข่าวร้ายจริง ๆ ค่ะ  ไม่ว่าจะเรื่องการปรับเงินเดือน แต่กลายเป็น ให้ได้ค่าครองชีพ หมื่นห้า  แล้วคนที่เกินหมื่นห้าไปนิดเดียว แต่ทำงานมาสิบกว่าปี ก็ยังดีใจนิดหนึ่งว่า พอสิ้นปี ก็จะได้เงินโบนัส สักก้อน แม้จะก้อนน้อย ๆ ก็ เป็นกำลังใจให้ต่อสู้ต่อไปได้ แต่ถ้ายกเลิกแบบนี้ก็ ไม่มีคำบรรยายจริง ๆ ค่ะ ผิดหวังหลายเรื่องเหลือเกิน เฮ้อ....

 

ข้อความ ความคิดเห็นที่ :  25
วันเวลาที่เขียน :  17 พ.ค. 55 09:03:52 น.
 

ถึงเวลาที่เราชาวท้องถิ่นที่จะต้องสู้ แต่ละจังหวัดมีตัวแทนอยู่เกือยบทุกตำแหน่งโดยเฉพาะปลัด อปท. สามารถเรียกระดมพลได้แน่นอน ปัจจุบันสวัสดิการต่าง ๆ ก็เป็นรองข้าราชการประเภทอื่นอยู่แล้ว ท่านที่คิดว่าตัวเองไม่เกี่ยวคิดผิด ถึงท่านจะไม่เคยได้รับโบนัสแล้วท่านก็เห็นด้วยกับการกระทำของฝ่ายเลขา ก.อบต.กลาง ต่อไป การดูแลสวัสดิการด้านอื่น ๆ ก็จะยากขึ้น และก็ต้องเป็นข้าราชการชั้น 2 ชั้น 3 ตลอดไป ขอให้ทุกท่านสู้เพื่อคนของท้องถิ่น

 


กระดานสนทนา แสดงความคิดเห็น
 
เข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น  
ชื่อผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน : 
รหัสตรวจสอบ :  รหัสตรวจสอบ  ตัวเล็ก ตัวใหญ่ มีผลต่างกัน
พิมพ์รหัสตรวจสอบ : 
   
 

 

ข่าวสารบ้านเมือง : Bangkok Post | กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ
มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | อ.ส.ม.ท | ไทยโพสต์ | ไทยนิวส์ | เชียงใหม่นิวส์ | สถานีโทรทัศน์ AStv สถานีโทรทัศน์ Nation | รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู
รวมเว็บบอร์ด : กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น | สายตรงสนง.ท้องถิ่น ชม. | ชมรมนิติกรอปท. ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชมรมนักวิชาการศึกษา ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้ ชมรมนักพัฒนาชุมชน | ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
..   ..  ..  ..
..
Copyright © 2009 All Rights Reserved. by www.thailocalgov.com : Thailand