..

ที่ เรื่อง วันที่เพิ่มข่าว
..
  "สบายดี...หนองคาย"

วันนี้ ผมอยู่ริมโขง จังหวัดหนองคาย เรียบร้อยแล้วครับ เพิ่งเดินทางมาเมื่อวานนี้ (๑๐ ก.ย.) เวลาประมาณ ทุ่มเศษ ๆ หลังจากเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวออกจากอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเช้าวันเดียวกันเ...

11 ก.ย. 52
..
  "ยกฐานะเทศบาลส่อเค้าวืด"

เรื่องที่สำคัญที่ได้รับการเปิดเผยจากที่ปรึกษาสมาพันธ์ฯ ท่านหนึ่ง ซึ่งอยู่ในแวดวงการเมือง เป็นเรื่องที่เพื่อน ๆ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นในสังกัดอบต.กว่า ๔๐๐ แห่งกำลังติดตามอยู่อย่างใกล้ชิดว่า เมื่อไหร่...

23 ก.ย. 52
..
  "ความคืบหน้ากฎหมายบริหารงานบุคคลท้องถิ่น"

วันนี้ ผมมีความคืบหน้าเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.... มาเล่าสู่กันฟัง เมื่อสัปดาห์ก่อนได้มีโอกาสไปกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้เข้าพบผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการไ...

13 ต.ค. 52
..
  "สิทธิประโยชน์ สวัสดิการข้าราชการส่วนท้องถิ่น" (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - ค...

วันนี้ อยากจะเล่าเรื่องต่อจากครั้งก่อน โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และความก้าวหน้าของข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยการบรรยายของอาจารย์ธงชัย ศรีงิ้วราย จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ...

29 ต.ค. 52
..
  "สิทธิประโยชน์ สวัสดิการข้าราชการส่วนท้องถิ่น" (ค่าเช่าบ้าน - บำเหน็จบำนาญ - และอื...

วันนี้ ผมขอเล่าเรื่องสิทธิประโยชน์ สวัสดิการข้าราชการส่วนท้องถิ่น ต่อจากครั้งที่แล้ว วันนี้อยากนำเกร็ดความรู้บางแง่มุมเกี่ยวกับเรื่องค่าเช่าบ้าน เงินบำเหน็จบำนาญ และเรื่องเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จากการไปฝึ...

02 พ.ย. 52
..
  "ความทุกข์ของเพื่อนข้าราชการท้องถิ่น"

วันนี้ มีทุกข์ของท่านปลัดท่านหนึ่งอยู่อบต.หารแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ท่านขอให้ผมแจ้งข่าวนี้ต่อเพื่อน ๆ เพื่อเตือนภัยเกี่ยวกับการเข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานเอกชนแห่งหนึ่ง ไว้นานแล้ว แต่เพิ่งมีโอกา...

09 พ.ย. 52
..
  "ร่างพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น...ส่อเค้าแท้ง "

เป็นไปตามที่ผมเคยเล่าไว้ไม่ผิดจากที่คาดไว้ ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถออกมาใช้บังคับได้ทันในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ นี้อย่างแน่นอน โดยท่านปลัดทวีศักดิ์ฯ กล่าวตรงกับที่ผมเคยเล่าเอ...

18 พ.ย. 52
..
  "ทุกข์ของเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่น 2 "

เรื่องแรกเป็นความทุกข์ของน้องเจ้าหน้าที่พัสดุ ของอบต.แห่งหนึ่งในอ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี มีหนังสือมายังผม เพื่อร้องขอความเป็นธรรม (ซึ่งหนังสือดังกล่าวเรียนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี) แต่ผมเห็นว่า...

25 พ.ย. 52
..
  "เสียงครวญจากแดนใต้ปลายด้ามขวาน "

สำหรับวันนี้ ผมได้รับเมล์จากเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่นท่านหนึ่งจาก ๓ จังหวัดชายแดนใต้ เมล์มานานแล้ว ยังไม่มีโอกาสเขียนถึง และยังไม่มีโอกาสนำมาเสนอให้เพื่อน ๆ ในภูมิภาคอื่นได้ทราบและเข้าใจถึงความรู...

14 ธ.ค. 52
..
  "เครือข่าย ก.อบต.จังหวัด "

วันนี้ อยากสะท้อนบทบาทหน้าที่ของ ปลัดอบต.ที่เป็นผู้แทนใน ก.อบต.จังหวัด ที่หลายจังหวัดต้องต่อสู้อย่างโดดเดี่ยว หลายจังหวัดต้องยอมให้กับความไม่ยุติธรรมแม้ว่า จะไม่เห็นด้วย แต่ก็ทำอะไรมากไม่ได้ เพราะล...

22 ธ.ค. 52
..
  "สวัสดีปีเสือดี หรือเสือดุ " Happy New Year 2010

วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการทำงานปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ในช่วงปีที่ผ่านมาข้าราชการส่วนท้องถิ่นเราก็มีอะไรที่ตื่นเต้น เร้าใจ เศร้า ทุกข์ สุข คละเคล้ากันไป เอาเรื่องดีก่อน ก.กลาง ได้มีมติกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยว...

30 ธ.ค. 52
..
  "กองทุนพิทักษ์ระบบคุณธรรม เพื่อชาวท้องถิ่นไทย"

สวัสดีครับเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่นทุกท่าน ..... ผ่านไปแล้วสำหรับเทศกาลวันขึ้นปีใหม่สากล หลายคนคงได้พักผ่อนอย่างสบายใจที่ปีหนึ่งก็มีสักครั้งที่อาจได้พัก พอพักเหนื่อยก็คงได้ทำงานต่อ สำหรับการจัดงา...

18 ม.ค. 53
..
  "การเลื่อนขั้นเงินเดือน...กรณีถูกสอบวินัยร้ายแรง"

วันนี้ ป.พิพัฒน์ ได้นำข้อสังเกตของเพื่อนปลัดอบต.ท่านหนึ่ง ซึ่งพบกันในวันอบรมที่เขาใหญ่ เกี่ยวกับ การเลื่อนขั้นเงินเดืนกรณีถูกตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรง ซึ่ง ก.พ.มีการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว แต่ท้องถิ่นเ...

26 ม.ค. 53
..
  "ภัยสำหรับคนใช้รถ...บนมอเตอร์เวย์"

วันนี้ ป.พิพัฒน์ เล่าประสบการณ์ตรง เกือบเอาชีวิตไปทิ้งบนถนนมอเตอร์เวย์เมืองไทย ประสบการณ์เป็นอย่างไร คนใช้รถควรระมัดระวังอย่างไร ติดตามต่อไปเลยครับ

26 ม.ค. 56
..
  "บทบาทของผู้กำกับดูแลท้องถิ่น : มหาดไทยต้องทบทวน "

หลังจากหยุดพักไปแรมเดือนเพื่อเป็นการไว้อาลัยต่อการจากไปของ น้องชาย วันนี้ ป.พิพัฒน์ กลับมาทำหน้าที่สมบูรณ์แบบอีกครั้ง โดยได้นำบทสรุปเวทีการประชุมของปลัดอบต.และปลัดเทศบาลจ.เชียงใหม่ เพื่อหาข้อสรุปแล...

20 มิ.ย. 53
..
  หยุดพักเพื่อน้องชาย

สวัดีครับเพื่อน ๆ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นทุกท่าน ช่วงนี้ สถานการณ์บ้านเมืองยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติ เรื่องของพวกเราหลายเรื่องก็คงต้องหยุดชงักไปด้วย เช่นกันช่วยนี้ ผมยังอยู่ระหว่างการเข้ารับการฝึกอบรมหลั...

17 พ.ค. 53
..
  "ปลัดฯถูกฆ่า...สังเวยฯผลพวงการเลือกตั้ง"

หลังจากเป็นข่าวมากว่าสัปดาห์ การสังหารโหดปลัดเทศบาลตำบลบ้านโป่ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ วันนี้ ป.พิพัฒน์ ได้หยิบประเด็นนี้ขึ้นมาวิเคราะห์ฯว่าสาเหตุลึก ๆ ของเรื่องนี้คืออะไร รายละเอียดติดตามได้กับป.พิพั...

03 พ.ค. 53
..
  "เสือข้ามห้วย...ตัดตอนความก้าวหน้าของข้าราชการส่วนท้องถิ่น"

วันนี้ป.พิพัฒน์ ได้สะท้อนปัญหาการโอนมารับตำแหน่ง สายงานผู้บริหาร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่า อบจ. อบต. และเทศบาล ซึ่งกำลังเป็นปัญหาสำคัญที่อาจบั่นทอนขวัญกำลังใจและก่อให้เกิดรอยร้าวในหมู่ข้าร...

20 เม.ย. 53
..
  สงกรานต์เลือด...ท้องถิ่นเหงา

วันนี้ ป.พิพัฒน์ สะท้อนปัญหาการเมืองระดับชาติที่มีผลต่อข้าราชการส่วนท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง ทำไมเราจึงต้องสนใจการเมืองระดับชาติ ไม่สนใจไม่ได้หรือ...รายละเอียดคลิกเข้าชมเลยครับ

12 เม.ย. 53
..
  วิกฤตภัยแล้ง...งานหนักของท้องถิ่น

วันนี้ ป.พิพัฒน์ ได้สะท้อนภาพเกี่ยวกับบทบาท อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องรับภาระหนักในการจัดการเกี่ยวกับภัยแล้ง และวิกฤตหมอกควันในภาคเหนือตอนบน และมีข่าวคืบหน้าเกี่ยวกับร่างกฎหมาย...

23 มี.ค. 53

..
มีจำนวนทั้งหมด 161 เรื่อง
  หน้าที่ : ย้อนหลัง | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 9 | ถัดไปอ่านเรื่องชวนคุย โดย ป.พิพัฒน์ย้อนหลัง


ท่านสามารถร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทีมงานกลุ่มเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่น
โดยการสั่งซื้อซีดีรวมกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพียงแผ่นละ 150 บาทเท่านั้น


cd

 

ข่าวสารบ้านเมือง : Bangkok Post | กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ
มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | อ.ส.ม.ท | ไทยโพสต์ | ไทยนิวส์ | เชียงใหม่นิวส์ | สถานีโทรทัศน์ AStv สถานีโทรทัศน์ Nation | รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู
รวมเว็บบอร์ด : กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น | สายตรงสนง.ท้องถิ่น ชม. | ชมรมนิติกรอปท. ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชมรมนักวิชาการศึกษา ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้ ชมรมนักพัฒนาชุมชน | ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
..   ..  ..  ..
..
Copyright © 2009 All Rights Reserved. by www.thailocalgov.com : Thailand