..

ที่ เรื่อง วันที่เพิ่มข่าว
..
  รวมพลังคนท้องถิ่นผลักดันร่างกฎหมายบุคคล

สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่น เชิญชาวท้องถิ่นรวมพลังเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล วันนี้ ถึง ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔ ให้ได้ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ รายชื่อ

16 ธ.ค. 53
..
  การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน...ส่งเสริมฯหรือสูบเลือด

วันนี้ ป.พิพัฒน์ ได้ตอบสนองคำร้องขอของเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ หลายคนที่ต้องการให้สะท้อนมุมมองเกี่ยวกับการจัดอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีฯ ของกรมฯว่าจะเหมาะสมแค่ไหนเพียงใด มีข้อมูลหลายด้านที่จะสะท้อนให้เห...

22 พ.ย. 53
..
  "ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น...ส่อเป็นหมันอีกครั้ง??? "

วันนี้ ป.พิพัฒน์ ได้วิเคราะห์ฯ ความเป็นไปได้ค่อนข้างมากที่ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.... ที่พวกเราชาวท้องถิ่นรอคอยกันมานานนับ ๔ ปี อาจเป็นหมันอีกครั้ง เพราะอะไรจึงอาจเป็นเช่...

08 พ.ย. 53
..
  ความคืบหน้าเกี่ยวกับกองทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

ตามที่สมาพันธ์ข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นไทย (ปัจจุบันคือ สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย)) ได้รวบรวมรายชื่อข้าราชการส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศยื่นคำร้องขอจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ...

03 พ.ย. 53
..
  รายชื่อผู้ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือเพื่อนที่ประสบอุทกภัย

ตามที่ ป.พิพัฒน์ ได้เชิญชวนพวกเราได้ช่วยเหลือเพื่อน ๆ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจำ ที่ประสบอุกภัยในพื้นที่หลายจังหวัดของไทย โดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดลพบุรี จังหวัดอยุธย...

13 ธ.ค. 53
..
  ท้องถิ่นทั่วไทย...ร่วมใจซับน้ำตาเพื่อนท้องถิ่น

จากกรณีเกิดน้ำท่วมหนักในหลายพื้นที่ของประเทศไทย วันนี้ ป.พิพัฒน์ มาเชิญชวนให้เพื่อน ๆ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้ร่วมกันซับน้ำตาเพื่อนที่ประสบอุทกภัยดังกล่าว

21 ต.ค. 53
..
  ความผิดพลาดของ ก.กลาง...ใครรับผิดชอบ ?

วันนี้ ป.พิพัฒน์ ได้สรุปความผิดพลาดของ ก.กลางที่มักออกมติมาแก้ไขปัญหา แต่ยิ่งแก้กลับยิ่งเพิ่มพูนปัญหา เปรียบเสมือน "ลิงแก้แห" อย่างไร อย่างนั้น แล้วใครจะรับผิดชอบผลที่เกิดขึ้น เราควรทำอย่างไร วันนี...

16 ก.ย. 53
..
  "กฤษฎีกาส่งร่างพ.ร.บ.บุคคลให้ครม.แล้ว"

วันนี้ ป.พิพัฒน์ มีข่าวความคืบหน้าเกี่ยวกับร่างพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น ล่าสุดมาเล่าสู่กันฟัง โดยได้รับสัญญาณที่ดีจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รวมทั้งมีเรื่องมาเตือนสติผู้ที่กำลังคิดจะผล...

03 ก.ย. 53
..
  สรุปผลการประชุมสัมมนาเครือข่าย ก.จังหวัด

วันนี้ ป.พิพัฒน์ ได้สรุปผลการประชุมสัมมนาเครือข่าย ก.จังหวัด เมื่อวันที่ ๒๘ - ๓๐ ก.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งมีประเด็นหลายเรื่องที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น รายละเอียดต...

16 ส.ค. 53
..
  ก้าวสู่ปีที่ ๙ กลุ่มเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่น

๑๐ สิงหาคม ถือเป็นวันสำคัญของเว็บไซต์กลุ่มเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่น เนื่องจากเป็นวันครบรอบการเปิดตัวเว็บไซต์นี้ซึ่งรับใช้น้อง-พี่ ชาวท้องถิ่นก้าวไกลมากว่า ๘ ปี วันนี้ ป.พิพัฒน์ ได้เล่าความหลังให้...

10 ส.ค. 53
..
  24 สิงหาคม วันข้าราชการส่วนท้องถิ่น

วันนี้ ป.พิพัฒน์ ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการกำหนดให้วันที่ 24 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันข้าราชการส่วนท้องถิ่น มีเหตุผลอย่างไร ถึงต้องกำหนดให้วันที่ 24 สิงหาคม เป็นวันข้าราชการส่วนท้องถิ่น ติดตามได้ชวนค...

26 ม.ค. 56
..
  "กองทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและกองทุนเงินเดือนข้าราชการส่วนท้องถิ่น"

วันนี้ ป.พิพัฒน์ จำเป็นต้องกล่าวถึง ปัญหาอุปสรรคในการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลอีกครั้ง รวมทั้งแนวทางในอนาคตว่าจะต้องดำเนินการอย่างไร รวมทั้งเงินเดือนค่าตอบแทนของพวกเราที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี...

26 มิ.ย. 53
..
  "เครือข่าย ก.จังหวัด : ริเริ่มเพื่ออนาคตข้าราชการส่วนท้องถิ่น"

หลังจาก ได้มีการเสนอแนวคิดจัดตั้ง เครือข่าย ก.จังหวัด วันนี เครือข่าย ก.จังหวัด จัดตั้งแล้ว และมีแนวคิดที่จะดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในอนาคต วันนี้ ป.พิพ...

23 มิ.ย. 53
..
  "ขอบเขตอำนาจปลัดฯปฏิบัติหน้าที่นายกฯ "

การปฏิบัติหน้าที่ของปลัดอบต.หรือปลัดเทศบาล ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารท้องถิ่นนั้น จะกระทำได้เพียงใดนั้น ผมคิดว่า ขึ้นอยู่กับเจตนาครับ หากใช้อำนาจนั้น โดยสุจริตใจ ไม่ไปกระทบสิทธิของบุคคลอื่น หรือไปก...

01 ก.ค. 52
..
  "เตรียมการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น "

อีกไม่กี่วัน อบต.ประมาณ ๓,๒๐๐ กว่าแห่ง จะครบวาระการดำรงตำแหน่งของนายกอบต.และสมาชิกสภาอบต. ก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ ปลัดเทศบาล และว่าที่พนักงานเทศบาล น้องใหม่ด้วย ที่จะได้รับการยกฐานะจากอ...

15 ก.ค. 52
..
  "เตรียมการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น (2) "

ต่อจากครั้งก่อนที่ได้มาชวนคุยเกี่ยวกับการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือก็คือ สมาชิกสภาอบต.กับนายกอบต.ที่กำหนดจัดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๒ พร้อมก...

22 ก.ค. 52
..
  "อนาคตข้าราชการส่วนท้องถิ่น.....ชะตาที่เราต้องกำหนดเอง "

เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ ที่ผ่านมาคงเป็นที่ทราบกันแล้วว่า ครม.เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.... ที่เสนอโดยกระทรวงมหาดไทย เห็นมีหลายท่านแสดงความคิดเห็นค่อนข้างแรง เสมือ...

17 ส.ค. 52
..
  "ส่อทุจริตการสอบภาค ข. ที่ กทจ.ลำพูน...? "

เมื่อวันวานนี้เช่นเดียวกัน มีน้องพนักงานจ้างจากอบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์แจ้งข่าวมาว่า เมื่อคืนวันที่ ๑๙ สิงหาคม สถานีโทรทัศน์ช่อง ๗ ได้เผยแพร่ข่าวเด็ดเจ็ดสี เกี่ยวกับการเรียกรับเงินจ...

21 ส.ค. 52
..
  "12 ปี ปลัดฯ - คลัง - ช่าง กับทิศทางความก้าวหน้า "

๑ เมษายน ,๑๕ กรกฏาคม และ ๑ สิงหาคม ที่ผ่านมา หลายท่านจำได้ว่า เป็นวันครบรอบ ๑๒ ปีของตัวท่านเอง สำหรับใครหลายคนที่ทำงานในตำแหน่ง ปลัดอบต. หัวหน้าส่วนการคลัง และหัวหน้าส่วนโยธา ซึ่งได้รับการบรรจุแต่...

20 มิ.ย. 55
..
  "ไก่ในเล้า...จิกกันเอง"

มีคนอีกกลุ่มหนึ่ง ที่นอกจากไม่ช่วยลงทุนลงแรงอะไรแล้ว แต่คอยจะจับผิดคนอื่น คอยปักปรำคนอื่น คอยทิ่มแทงคนอื่น แบบว่า เห็นคนอื่นดีหน่อยไม่ได้ ต้องออกมาแสดงบทบาท แสดงอาการสมองขาดวิตามินของตน ให้คนอื่นเข...

08 ก.ย. 52

..
มีจำนวนทั้งหมด 161 เรื่อง
  หน้าที่ : ย้อนหลัง | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 8 | 9 | ถัดไปอ่านเรื่องชวนคุย โดย ป.พิพัฒน์ย้อนหลัง


ท่านสามารถร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทีมงานกลุ่มเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่น
โดยการสั่งซื้อซีดีรวมกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพียงแผ่นละ 150 บาทเท่านั้น


cd

 

ข่าวสารบ้านเมือง : Bangkok Post | กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ
มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | อ.ส.ม.ท | ไทยโพสต์ | ไทยนิวส์ | เชียงใหม่นิวส์ | สถานีโทรทัศน์ AStv สถานีโทรทัศน์ Nation | รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู
รวมเว็บบอร์ด : กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น | สายตรงสนง.ท้องถิ่น ชม. | ชมรมนิติกรอปท. ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชมรมนักวิชาการศึกษา ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้ ชมรมนักพัฒนาชุมชน | ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
..   ..  ..  ..
..
Copyright © 2009 All Rights Reserved. by www.thailocalgov.com : Thailand