..

ที่ เรื่อง วันที่เพิ่มข่าว
..
  ขอขอบคุณ 81 ปลัดอบต.คุณภาพ

ผลการเลือกปลัดอบต.เพื่อเป็นผู้แทนใน ก.อบต.เมื่อ 6 กันยายน 2555 ผ่านไปเรียบร้อย ต้องขอขอบคุณ 81 ปลัดอบต.คุณภาพที่สนับสนุนป.พิพัฒน์ อย่างเต็มที่ แม้จะพลาดโอกาสเข้าไปนั่งในการเป็นปากเสียงให้คนท้องถิ่น...

07 ส.ค. 55
..
  ปอสมบูรณ์ประสบอุบัติเหตุ

_เมื่อคืนประมาณเที่ยงคืนได้รับแจ้งจากปลัดสมบูรณ์ ปลัดอบต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ประสบอุบัติเหตุรถคว่ำระหว่างเดินทางมาลงคะแนนเลือก ก.อบต.ที่กรมส่งเสริมฯ บาดเจ็บสาหัสขาหัก2ท่อน แต่ก็กัดฟัน...

01 ก.ย. 55
..
  ๖ กันยายน เลือกผู้แทน ก.กลาง : ผู้นำพาองค์กรสู่ความเปลี่ยนแปลง

วันนี้ ป.พิพัฒน์ ได้หยิบเรื่องฮิตที่สุดในรอบสัปดาห์นี้มาเล่าสู่กันฟัง หลายเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องการเลือกผู้แทน ก.กลาง มีความสำคัญอย่างไรต่อคนท้องถิ่นเข้าไปร่วมเสวนาได้เลยครับ

05 ก.ย. 55
..
  ก.อบต.ทำไมต้องไปสู้กับใคร

คำคมจาก ป.พิพัฒน์ เกี่ยวกับแนวทางการทำงานของ ก.อบต. จากเฟชบุ๊ค

04 ส.ค. 55
..
  ผอ.ชนินทร์ ยัน รมช.ลงนามหลักเกณฑ์ปลัดฯ 8 แล้ว แต่ยังมาไม่ถึงกรมฯ

วันนี้ ป.เชื้อ โพสต์ในเฟชบุ๊คส่วนตัวแจ้งข่าว รมช.มหาดไทย ลงนามหลักเกณฑ์ 8 แล้ว และผอ.ชนินทร์ ยันยังไม่ส่งถึงกรมฯ

29 ส.ค. 55
..
  9 ขั้นตอนสู่เส้นทางปลัดอบต.ระดับ 8 กรณีพิเศษ

วันนี้ ป.พิพัฒน์ มีเรื่องเล่าสู่กันฟังหลายเรื่อง โดยเฉพาะแนวโน้มปลัดอบต.ทั่วประเทศ สดใส สู่เส้นทางปลัดอบต.ระดับ 8 ขนาดกลางเป็นกรณีพิเศษ ทำอย่างไรโปรดติดตาม

01 ส.ค. 55
..
  พนักงานจ้างครวญ..ท้องถิ่นเลิกจ้าง : อ้างนโยบายรัฐบาลทำพิษ

วันนี้ ป.พิพัฒน์ ได้หยิบประเด็นเรื่องที่สำนักงาน ก.กลางมีหนังสือซักซ้อมแนวทางลดค่าใช้จ่ายให้อปท.ถือปฏิบัติ โดยหนึ่งในนั้น คือให้เลิกจ้างพนักงานจ้าง หรือ ก็คือ ปลดพนักงานจ้างนั่นเอง มีทางออกอย่างไร ...

17 ก.ย. 55
..
  ๑๐ ปี เว็บไชด์กลุ่มเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่น : มุ่งมั่น สร้างสรรค์ นำความจริงสู่...

วันนี้ เป็นวันครบรอบปีที่ ๑๐ ของการจัดตั้งเว็บไชด์กลุ่มเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่น ๑ ทศวรรษที่ผ่านมามีที่มาที่ไปอย่างไร และทศวรรษต่อไปจะเป็นอย่างไร วันนี้ ป.พิพัฒน์ ได้นำเสนอให้พวกเราได้ย้อนรำลึกถึง

10 ก.ย. 55
..
  22 ส.ค.วันดีเดย์ เสนอร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น...

22 สิงหาคม 2555 วัน ดีเดย์ นำบัญชีรายชื่อข้าราชการส่วนท้องถิ่นและผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศกว่า 10,000 รายชื่อ เสนอร่าง กฎหมายบุคคล

30 ก.ค. 55
..
  ประมวลภาพงาน ๑๕ ปีปลัดอบต.กับการพัฒนาท้องถิ่น

เพื่อน ๆ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น สามารถดาวน์โหลดประมวลภาพถ่ายงาน ๑๕ ปีปลัดอบต.กับการพัฒนาท้องถิ่นได้แล้ว

10 ก.ย. 55
..
  ปลัดอบต.ต้องเป็น แป๊ปซี่-โคลา

ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ เหลียวหลัง แลหน้า มองอนาคตปลัดอบต. ได้มีการนำเสนอว่า ปลัดอบต.ต้องเป็น "แป๊ปซี่ - โคลา" เป็นอย่างไร ติดตามได้

23 ก.ค. 55
..
  ดร.สุเมธสอนน้อง...ปลัดอบต.ต้องมีทศพิธราชธรรม

ในงาน ๑๕ ปีปลัดอบต.กับการพัฒนาท้องถิ่น เมื่อ ๑๕ ก.ค. ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา แนะนำและสอนให้ปลัดอบต. ควรปฏิบัติตามเบื้องพระยุคลบาท ยึดถือหลัก "ทศพิธราชธรรม" จึงจ...

23 ก.ค. 55
..
  กว่าจะมาเป็นปลัดอบต.

วันนี้ ป.พิพัฒน์ ได้นำบทวีดีทัศน์ประกอบการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ๑๕ ปีปลัดอบต.กับการพัฒนาท้องถิ่นมาเสนอให้คนท้องถิ่นทราบที่มาที่ไปของปลัดอบต.และพนักงานส่วนตำบลในปัจจุบัน

23 ก.ค. 55
..
  สับสนกับปัจจุบัน : มองไม่เห็นอนาคต

วันนี้ ป.พิพัฒน์ ขอสรุปเรื่องราวของปลัดอบต.ในโอกาสครบรอบ ๑๕ ปีปลัดอบต.ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยสรุปไว้อย่างน่าสนใจว่า จริง ๆ แล้วปลัดอบต.เองนั่นแหละที่ไม่เห็นคุณค่าของตัวเอง......

12 ก.ค. 55
..
  ความคืบหน้าการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

วันนี้ ป.พิพัฒน์ นำเรื่องความคืบหน้าการจัดตั้งกองทุนค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการส่วนท้องถิ่นมาเล่าสู่กันฟัง ซึ่งมีทิศทางที่สดใสขึ้นครับ

05 ก.ค. 55
..
  กรมส่งเสริมฯมีหนังสือแจ้งเวียนให้ปลัดอบต.เข้าประชุมด่วน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยสำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม มีหนังสือแจ้ง จังหวัดทุกจังหวัด ให้แจ้งอบต.ส่งปลัดอบต.เข้าประชุมด่วน

04 ก.ค. 55
..
  ปลัดคำศรี....สิบห้าปีรำลึก

วันนี้ ป.พิพัฒน์ ขอนำเรื่องเล่าจาก ป.ยุทธ ที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันอ่าน ได้ทั้งอรรถรส และสาระความรู้ดี ๆ ครับ ช่วยกันอ่านและเผยแพร่ครับ

03 ก.ค. 55
..
  "ตำนาน ๓ ทหารเสืออบต."...๑๕ ปีปลัดอบต.กับการพัฒนาท้องถิ่น

วันนี้ ป.พิพัฒน์ ได้ย้อนอดีตเล่าเรื่องราวของ "ตำนาน ๓ ทหารเสืออบต." วันนี้จะเพียงตำนานที่จะจางหายไปกับกาลเวลาหรือจะคงมีการสืบต่อไปในอนาคต ความยากลำบากของ ๓ ทหารเสือเป็นอย่างไร ติดตามได้ที่นี่

29 มิ.ย. 55
..
  ปลัดอบต.ไม่ได้ชั่ว ๙๙ เปอร์เซ็นต์

ในโอกาสครบรอบ ๑๕ ปีของการปฏิบัติหน้าที่ของปลัดอบต. ลองมองย้อนกลับไปในอดีตอีกครั้ง และวันนี้ ป.พิพัฒน์ นำบทความที่สะท้อนมุมมองของข้าราชการอีกส่วนหนึ่งที่มองปลัดอบต.ว่า "ชั่ว ๙๙ เปอร์เซ็นต์" จริงหรือ

20 มิ.ย. 55
..
  ปลัดอบต. เปรียบเหมือนพยาธิในเห็บหมา : ๑๕ ปีปลัดอบต.กับการพัฒนาท้องถิ่น

ในโอกาสครบรอบ ๑๕ ปีของการปฏิบัติหน้าที่ปลัดอบต. ป.พิพัฒน์ ได้นำเสนอเรื่องราวของปลัดอบต.และการทำงานของปลัดอบต.มาเพื่อย้อนรำลึกนึกถึงอดีต เพื่อมุ่งสู่อนาคตอย่างมั่นคง ตอนที่หนึ่ง ปลัดอบต. เปรียบเหมือ...

21 มิ.ย. 55

..
มีจำนวนทั้งหมด 161 เรื่อง
  หน้าที่ : ย้อนหลัง | 1 | 2 | 3 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ถัดไปอ่านเรื่องชวนคุย โดย ป.พิพัฒน์ย้อนหลัง


ท่านสามารถร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทีมงานกลุ่มเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่น
โดยการสั่งซื้อซีดีรวมกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพียงแผ่นละ 150 บาทเท่านั้น


cd

 

ข่าวสารบ้านเมือง : Bangkok Post | กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ
มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | อ.ส.ม.ท | ไทยโพสต์ | ไทยนิวส์ | เชียงใหม่นิวส์ | สถานีโทรทัศน์ AStv สถานีโทรทัศน์ Nation | รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู
รวมเว็บบอร์ด : กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น | สายตรงสนง.ท้องถิ่น ชม. | ชมรมนิติกรอปท. ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชมรมนักวิชาการศึกษา ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้ ชมรมนักพัฒนาชุมชน | ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
..   ..  ..  ..
..
Copyright © 2009 All Rights Reserved. by www.thailocalgov.com : Thailand