..

ที่ เรื่อง วันที่เพิ่มข่าว
..
  ๑๕ ปีสมาพันธ์ปลัดอบต.แห่งประเทศไทย "ทิศทางที่ไร้ทิศทาง"

วันนี้ ป.พิพัฒน์ถือโอกาสปีที่ ๑๕ ของการก่อตั้งสมาพันธ์ปลัดอบต.แห่งประเทศไทย วิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติหน้าที่ของประธานสมาพันธ์ฯคนปัจจุบันอย่างตรงไปตรงมา เป็นอย่างไร ติดตามกันเอาเองครับ

01 เม.ย. 57
..
  แก้ไขบทความเรื่อง "ปัญหาและทางออก:กรณี สตง.เรียกคืนเงินโบนัส ทุนการศึกษา และเงินปร...

จากบทความเรื่อง "ปัญหาและทางออก:กรณี สตง.เรียกคืนเงินโบนัส ทุนการศึกษา และเงินประกันสังคม" ตอนที่ ๑ และ ตอนที่ ๒ มีข้อความบางส่วนคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง จึงขอแก้ไขมาเพื่อความเข้าใจร่วมกัน

10 มี.ค. 57
..
  วิกฤตศรัทธา ก.กลาง กรณีสั่งประเมินปลัดอบต.ระดับ 8 ใหม่ทั้งประเทศ

ก.อบต.มีมติให้รื้อการประเมินปลัดอบต.8 ใหม่ทั้งหมด "หมิ่นเกียรติและศักดิ์ศรี" กันขนาดนี้ ปลัดอบต.นั่งนิ่งยอมให้เขาเหยียดหยันหรืออย่างไร?

21 ก.พ. 57
..
  ปัญหาและทางออก:กรณี สตง.เรียกคืนเงินโบนัส ทุนการศึกษา และเงินประกันสังคม (2)

วันนี้ ป.พิพัฒน์ ได้นำบทสรุปในเวทีประชุมสัมมนาทางวิชาการทางออกกรณี สตง.เรียกคืนเงินโบนัส ทุนการศึกษา และเงินประกันสังคม ซึ่งได้สรุปสาระสำคัญของเวทีสัมมนามาเพื่อเป็นแนวทางสำหรับอปท.ได้พิจารณาถือปฏิบ...

13 ก.พ. 57
..
  ปัญหาและทางออก:กรณี สตง.เรียกคืนเงินโบนัส ทุนการศึกษา และเงินประกันสังคม

วันนี้ ป.พิพัฒน์ มีทางออกสำหรับอปท.ที่ได้รับเกียรติจาก สตง.ไปเยี่ยมเพื่อขอคืนเงินโบนัส ทุนการศึกษา และเงินประกันสังคม ให้กับแผ่นดิน รายละเอียดคลิก

12 ก.พ. 57
..
  โบนัส ทุนการศึกษา เงินประกันสังคม : สุดท้ายไม่ต้องคืน

กรณีปัญหาการเรียกคืนเงินโบนัส ทุนการศึกษา เงินประกันสังคม ฯลฯ สุดท้ายทำไมต้องไม่คืน มีเหตุผลอย่างไร ติดตามที่นี่

05 ก.พ. 57
..
  2 สมาคมฯท้องถิ่น ไม่เห็นด้วยให้คนท้องถิ่นเคลื่อนไหวเรื่องโบนัส

สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย และ สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ไม่เห็นด้วยให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเดินทางไปประท้วงเรื่องโบนัสที่กรุงเทพฯ

22 ม.ค. 57
..
  ข้อผิดพลาดซ้ำซาก...ผลงานไร้ความรับผิดชอบ

เปิดศักราชใหม่ ป.พิพัฒน์ นำความรู้สึกร่วมของคนท้องถิ่นทั่วประเทศมาประมวลสรุปเพื่อสะท้อนให้คนในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับรู้และปรับปรุงแก้ไข เรื่องใดบ้างคลิก

08 ม.ค. 57
..
  "อปท.ผีดิบ" วาทะกรรมส่งท้ายปี ๒๕๕๖

อปท.ผีดิบ วาทะกรรมนี้ ป.พิพัฒน์ ได้ตั้งขึ้น พร้อมได้เล่าเรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับอปท.ส่งท้ายปี ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจครับ ไม่ว่าจะเป็น โบนัส ทุนการศึกษา เงินประกันสังคม การสอบแข่งขัน เป็นอย่างไรต...

17 ธ.ค. 56
..
  การเบิกจ่ายตรง – โบนัส – เงินที่ปรับเพิ่ม – สอบแข่งขัน ช้า แต่แม่นยำ ดีกว่า ไว แต่...

วันนี้ ป.พิพัฒน์ ได้มาขยายความถึง เรื่องที่เป็นที่น่าสนใจของคนท้องถิ่นในปัจจุบัน ประกอบด้วย การเบิกจ่ายตรง เงินโบนัส เงินที่ปรับเพิ่ม การสอบแข่งขันเข้ารับราชการ เป็นอย่างไร โปรดติดตามที่นี่

15 พ.ย. 56
..
  ตอบประเด็นเรื่อง "เบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล คนท้องถิ่น"

วันนี้ ป.พิพัฒน์ ได้ตอบประเด็นปัญหาบางข้อที่ สปสช.อาจตอบไม่ได้เต็มปากเต็มคำ เนื่องจาก เกี่ยวข้องกับ กฎหมาย ระเบียบ ของอปท. สปสช.เขต ๑ ได้ขอให้ป.พิพัฒน์ ตอบ ตามติดที่นี่ครับ

10 พ.ย. 56
..
  ปัญหาการใช้บริการเบิกจ่ายตรงอปท. เกิดขึ้นเพราะอะไร?

วันนี้ ป.พิพัฒน์ ได้มาอธิบายถึงปัญหาการใช้บริการเบิกจ่ายตรง ของ อปท.ที่ได้มีการเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นมา เกิดขึ้นเพราะอะไร และแก้ไขอย่างไร? วันนี้มีคำตอบ

31 ต.ค. 56
..
  แนวทางปฏิบัติในการกันเงินโบนัสปี 55-56

วันนี้ ได้คำตอบจากผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเงินโบนัสและระเบียบเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว สรุป "กันเงิน" ไม่ได้ ให้ตกเป็นเงินสะสม เพราะอะไร วันนี้ มีคำตอบจากป.พิพัฒน์ ครับ

30 ก.ย. 56
..
  ๑ ตุลาคม ปฏิบัติอย่างไรในการเบิกจ่ายตรง คนท้องถิ่น

วันนี้ ป.พิพัฒน์ ได้นำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่่ายตรง มาให้คนท้องถิ่นได้ศึกษาและทำความเข้าใจ เชิญดาวน์โหลดได้ที่นี่

01 ต.ค. 56
..
  เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ใครผูก คนนั้นต้องแก้ไข

วันนี้ สมาคมข้าราชการและพนักงานจ้างท้องถิ่นแห่งประเทศไทย และสมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้ชี้แจงเหตุผลในการไม่อาจเข้าร่วมเคลื่อนไหวกิจกรรมวันที่ 27 ก.ย. นี้ได้

25 ก.ย. 56
..
  เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัสท้องถิ่น) ขับเคลื่อนต่ออย่างไร

วันนี้ มีการเชิญชวนให้ไปร่วมกดดันรมช.มหาดไทยที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ป.พิพัฒน์ มีความเห็นอย่างไร และพวกเรามีความเห็นอย่างไร ร่วมคิดร่วมทำที่นี่

23 ก.ย. 56
..
  จากท้องถนน สู่ฝันที่เป็นจริง "เบิกจ่ายตรงคนท้องถิ่น"

วันนี้ ป.พิพัฒน์ ได้นำบทวีดีทัศน์ ซึ่งได้เล่าถึงที่มาที่ไปของการขับเคลื่อนต่อสู้ ให้คนท้องถิ่นได้เบิกจ่ายตรง ร่วมให้กำลังใจคนทำงานเพื่อผู้คนส่วนใหญ่ ติดตามได้ครับ

22 ก.ย. 56
..
  โบนัสรอก่อน/เบิกจ่ายตรงยันยังเดินหน้าต่อ

สุดท้าย รมช.มหาดไทย ยื้อไม่ลงนามในระเบียบมท.ว่าด้วย "โบนัส" ที่คนท้องถิ่นตั้งหน้าตั้งตารอ เพื่อมอบดอกไม้ให้ แต่ก็ต้องรอเก้อ เพราะเหตุใด วันนี้มีคำตอบครับ

20 ก.ย. 56
..
  กองทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ส่อไม่ทัน 1 ตุลาคม 56

วันนี้ หลายคนอาจโล่งอกว่า ครม.เห็นชอบร่างพรฎ.ให้คนท้องถิ่นใช้บริการ สปสช. แต่ทำไม ป.พิพัฒน์ ถึงบอกว่า "ส่อไม่ทันใช้ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖" นี้เพราะอะไรตามอ่านได้ที่นี่

17 ก.ย. 56
..
  สดุดี 2 หญิงแกร่งวงการท้องถิ่นไทย

วันนี้ ป.พิพัฒน์ ได้มาบอกเล่าถึงเรื่องราว การขับเคลื่อนต่อสู้ของหญิงแกร่งสองท่านที่ปัจจุบันได้อำลาพวกเราไปแล้ว เป็นอย่างไร เข้าไปอ่านได้ครับ

10 ก.ย. 56

..
มีจำนวนทั้งหมด 172 เรื่อง
  หน้าที่ : 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ถัดไปอ่านเรื่องชวนคุย โดย ป.พิพัฒน์ย้อนหลัง


ท่านสามารถร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทีมงานกลุ่มเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่น
โดยการสั่งซื้อซีดีรวมกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพียงแผ่นละ 150 บาทเท่านั้น


cd

 

ข่าวสารบ้านเมือง : Bangkok Post | กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ
มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | อ.ส.ม.ท | ไทยโพสต์ | ไทยนิวส์ | เชียงใหม่นิวส์ | สถานีโทรทัศน์ AStv สถานีโทรทัศน์ Nation | รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู
รวมเว็บบอร์ด : กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น | สายตรงสนง.ท้องถิ่น ชม. | ชมรมนิติกรอปท. ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชมรมนักวิชาการศึกษา ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้ ชมรมนักพัฒนาชุมชน | ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
..   ..  ..  ..
..
Copyright © 2009 All Rights Reserved. by www.thailocalgov.com : Thailand