บทความที่น่าสนใจ :  พระป่าเตือนภัยปี 2011
ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  07 เม.ย. 54     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  2632  คน
ดาวน์โหลด   ไม่มีไฟล์เอกสาร
 
 

 

บทความพิเศษ เรื่อง

พระป่าเตือนภัย ปี ๒๐๑๑ สึนามิ เกิด ๓ ระลอก ในเมืองไทย เชื่อถือได้หรือไม่?
---------------------------------------------

ด้วยในช่วงปลายเดือนมีนาคม-ต้นเดือนเมษายน ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา สื่อมวลชนหลายแขนง หลายสำนัก ได้เสนอข่าวกรณี มีพระสายวัดป่ามีจดหมายไปยังหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในหลายจังหวัดของภาคใต้ แจ้งเตือนให้ระมัดระวังภัยแผ่นดินไหว น้ำท่วม และสึนามิ ซึ่งหลายคนไม่สนใจ และไม่ได้เตรียมการใด ๆ แต่พอเกิดเหตุน้ำท่วมหลายจังหวัดในภาคใต้ในฤดูร้อนของไทยในปีนี้ ทำให้หลายคนกลับมาวิพากษ์วิจารณ์จดหมายฉบับดังกล่าว และวิตกกังวลว่า เหตุการณ์จากคำเตือนนี้ จะเกิดขึ้นหรือไม่ ลองมาพิจารณาร่วมกันจากจดหมายเวียนนี้ครับ.....

 

 

 

 

 

 

                                                                 สำนักสงฆ์ป่าถ้ำธารน้ำลอด หมู่ที่ ๙
                                                                 ตำบลทุ่งระยะ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร


                                           ๑๖ มีนาคม๒๕๕๔


เรื่อง  แจ้งเตือนเตรียมรับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์สึนามิ
เจริญพร ท่านผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ


                           อาตมภาพ พระภิกษุกัมมัฏฐาน ปวตฺตโน มีความประสงค์จะแจ้งเตือนภัยพิบัติอันเป็นผลกระทบจากแผ่นดินไหวที่จะเกิด ขึ้นในพื้นที่จังหวัดของท่าน เนื่องด้วยแหล่งข่าวใกล้ชิดของอาตมภาพที่มีความแม่นยำและความน่าเชื่อถือสูง ในวงของผู้ปฏิบัติสมาธิภาวนา ได้แจ้งเตือนภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ ทั้งในและต่างประเทศกับอาตมภาพไว้ตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ไว้คือ
 -จะ เกิดแผ่นดินไหวแถบเทือกเขาตะนาวศรี จังหวัดราชบุรี ราวๆ กลางปี ๒๕๕๔ จะส่งผลต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในจังหวัดราชบุรีเป็นวงกว้าง
 -จะเกิดแผ่นดินไหวที่กรุงเวียงจันทน์ ประเทศลาว (เกิดขึ้นจริงแล้ว)
 -จะเกิดแผ่นไหวและเกิดสึนามิที่ประเทศญี่ปุ่น (เกิดขึ้นจริงแล้ว)
 -จะเกิดแผ่นดินไหวและแผ่นดินยุบตัวที่จังหวัดเชียงใหม่ (จะเกิดก่อนเดือนมิถุนายนและจะเป็นข่าวใหญ่)
 -*** จะเกิดแผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์สึนามิ ส่งผลกระทบในพื้นที่ภาคใต้ ๓ ระลอก ภายในปี ๒๕๕๔ คือ

ระลอกที่ ๑ ช่วงวันที่ ๔-๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ โดยจะเกิดแผ่นดินไหวแถบทะเลอันดามันประเทศอินโดนีเซีย ประมาณ ๕ ทุ่ม และเกิดคลื่นยักษ์สึนามิที่มีความรุนแรงมากกว่าปี ๔๗ คลื่นเดินทางถึงชายฝั่งประเทศไทยเวลาตีสอง ๕๐ นาที จังหวัดที่ได้รับการปะทะโดยตรงจากคลื่นสึนามิในระลอกแรก
       ๑.กระบี่ ๒.ตรัง ๓.สตูล ๔.ภูเก็ต ๕.พังงา ๖.ระนอง
 จังหวัด ที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวโดยเกิดแผ่นดินถล่ม, ยุบตัว และน้ำที่ดันขึ้นมาจากโพรงใต้ดิน (โพรงหรืออุโมงค์ใต้ดินขนาดใหญ่เกิดจากแรงแผ่นดินไหว และการเคลื่อนของแผ่นเปลือกโลก ซึ่งปัจจุบันแหล่งข่าวกล่าวว่าเกิดขึ้นแล้วเป็นแนวยาวผ่านตั้งแต่ภาคใต้จน ถึงภาคกลางของประเทศไทย) โดยมีความเสียหายหลายจังหวัด คือ
      ๑. นครศรีธรรมราช  ๒.สงขลา (หนักที่หาดใหญ่)  ๓.พัทลุง  ๔.ชุมพร
 แผ่น ดินไหวครั้งนี้จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงสู่หลายๆ ประเทศ ทั้งอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย พม่า รวมถึงประเทศรอบๆ ทะเลอันดามัน ประเทศไทยจะเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินมาก เนื่องจากความประมาทของเจ้าหน้าที่และประชาชน แต่บางประเทศเช่นอินเดียสามารถอพยพได้ทัน เพราะมีเวลาเตรียมตัวหลังจาก
        ***แหล่งข่าวบอกว่าระบบแจ้งเตือนภัยสึนามิที่ติดตั้งไว้ในทะเลอันดามัน ถึงเวลาจริงๆ ไม่ได้แจ้งเตือนเพราะระบบขัดข้อง
              ระลอก ที่ ๒ จะเกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์ครั้งแรกประมาณ ๑ เดือน โดยแหล่งข่าวบอกว่าเก็บกู้ความเสียหายยังไม่ทันเสร็จระลอกใหม่ก็เกิดขึ้นอีก *** เหตุการณ์จะรุนแรงกว่าระลอกแรก โดยมีความรุนแรงมากที่สุดในสามระลอก จะเกิดเหตุการณ์ขึ้นทั้งสองฝั่งคือทั้งอ่าวไทยและอันดามัน ผลกระทบเกิดขึ้นทุกจังหวัดในภาคใต้
                ระลอกที่ ๓ จะเกิดขึ้นระหว่างปลายเดือนพฤศจิกายนจนถึงต้นเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ มีความรุนแรงน้อยกว่าระลอกที่สองทั้งฝั่งอ่
 *** แหล่งข่าวระบุว่าผลกระทบของแผ่นดินไหวจะส่งผลเป็นลูกโซ่ (สู่เหตุการณ์ต่างๆ) และจะมีข่าวปรากฏในสื่อว่า พายุเซิร์ส (อาตมาไม่เข้าใจแต่ได้ยินมาว่าเคยเกิดขึ้นแถบๆ อเมริกา มีความรุนแรงมาก กรุณาศึกษาเพิ่มเติม)
                ขออนุญาตแจ้งเหตุการณ์ปี ๒๕๕๔ ที่สำคัญๆ ไว้เพียงเท่านี้ แต่ที่ได้รับแจ้งมาจากแหล่งข่าวนั้น ในปีหน้า ๒๕๕๕ มีเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับภัยธรรมชาติซึ่งส่งผลกระทบต่อมนุษย์อย่างรุนแรงและ แปลกประหลาดอีกหลายเหตุการณ์ ซึ่งจะแจ้งเตือนในคราวต่อไป
                ในการทำ หนังสือแจ้งเตือนมาในครั้งนี้ อาตมภาพทราบดีว่าจะเกิดความตื่นตระหนกและความลังเลสงสัยต่อท่านและผู้ที่รับ ทราบ เพราะเป็นเหตุการณ์ในอนาคต พ้นวิสัยการรู้เห็นโดยทั่วไปของมนุษย์เรา     การ แจ้งเตือนครั้ ซึ่งขณะนั้น   อาตมภาพ ยังเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เดินทางร่วมกับคณะเพื่อนนักศึกษาไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่จังหวัดพังงา เดินทางถึงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๔๗ และอยู่เป็นอาสาสมัครอยู่ในทีมพิสูจน์ศพของทีมแพทย์ศิริราชและแพทย์รามาฯ ที่วัดบางม่วงและวัดย่านยาว ได้เกิดความสังเวชที่ได้เห็นพี่น้องชาวไทยและต่างประเทศ ลูกเล็กเด็กแดงล้มตายเป็นจำนวนมาก แต่ในการเพียรพยายามทำหนังสือแจ้งเตือนมายังท่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน การเตรียมการป้องกันและรับมือภัยพิบัติในครั้งนี้ เป็นความเมตตาสงสารเพื่อนร่วมโลกไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือประเทศไหนๆ ของอาตมภาพที่ไม่อยากให้มีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น และอาตมภาพและแหล่งข่าวไม่ได้ต้องการ นอกจากต้องการความสงบวิเวกในการปฏิบัติธรรม ฯลฯ ฯลฯ ฯลฯ
 ......................................................................
         สำหรับ รายละเอียดของเหตุการณ์นั้น แหล่งข่าวเพื่อนสหธรรมิกท่านทราบรายละเอียดอีกมากที่ได้แจ้งให้อาตมภาพได้ ทราบ และปัจจุบันพำนักปฏิบัติธรรมอยู่ที่เดียวกัน อาตมภาพและเพื่อนสหธรรมิกพร้อมจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมและร่วมดำเนินการรับมือ กับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นร่วมกับท่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกำลังและ วิธีการที่จะช่วยได้ โดยสามารถติดต่อมายังอาตมภาพหรือเดินทางมาสอบถามด้วยตนเองที่สำนักสงฆ์ป่า ถ้ำธารน้ำลอด โดยอาตมภาพไม่ต้องการให้จดหมายแจ้งเตือนนี้ปรากฏสู่สาธารณะอันจะปรากฏเป็น ข่าวในสื่อต่างๆ ประเทศไทยโชคดีอยู่อย่างหนึ่งคือ เป็นดินแดนที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง มีผู้มีบุญบารมีลงมาเกิดเพื่อบำเพ็ญเพียรหรือสะสมบุญบารมีอยู่มาก และมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองดูแลรักษาชาวพุทธและประเทศไทยเพื่อให้พระ ศาสนาดำรงอยู่จนตลอดอายุพระศาสนาคือ ๕,๐๐๐ ปี และการแจ้งเตือนครั้งนี้ก็มาจากวิธีพิเศษที่มีปรากฏขึ้นจริงในผู้ปฏิบัติตาม หลักธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดา เพื่อช่วยประชาชนชาวสยามบนถิ่นแหลมทองแห่งนี้
                ด้วยอำนาจของสมเด็จพระ สัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรม พระอริยสงฆ์สาวก และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ปกปักรักษาสยามประเทศ ได้โปรดอำนวยพรให้ท่านและผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณา และประสบความสำเร็จในการเตรียมการรับมือกับมหาภัยพิบัติ อันจะเป็นเครื่องป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องเพื่อนร่วมโลกที่หวัง ความช่วยเหลือจากท่านเป็นจำนวนมาก และเหลือระยะเวลาเตรียมการเพียงแค่ประมาณ ๓ เดือนในครั้งนี้ด้วยเทอญ

 


                                                                ขอเจริญพร


                                                       พระกัมมัฏฐาน ปวตฺตโน
                                                    สำนักสงฆ์ป่าถ้ำธารน้ำลอด

                                        หมู่ที่ ๙ ตำบลทุ่งระยะ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร


          จดหมายฉบับนี้ มีการกล่าวถึงอย่างกว้างขวาง เช่น ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ / หนังสือพิมพ์คมชัดลึก และจากเว็บบอร์ดต่าง ๆ ในอินเตอร์เน็ต (ดาวน์โหลดจดหมายฉบับนี้ คลิกที่นี่ ) ทีมงานกลุ่มเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่น เห็นว่า การแจ้งเตือนครั้งนี้จะจริงหรือเท็จอย่างไร คงไม่สามารถพิสูจน์ได้นอกจากรอเวลาให้ถึงช่วงดังกล่าวเท่านั้น ซึ่งก็เหลือเวลาอีกไม่มากนัก แต่หากจะรอช่วงเวลาดังกล่าวโดยไม่ทำอะไรเลย เห็นว่าไม่น่าจะดีนัก โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีหน้าที่ดูแลช่วยเหลือหรือป้องกันภัยอันเกิดจากธรรมชาติที่ใกล้ชิดประชาชนด้วยแล้ว อย่างน้อยก็ควรเตรียมการไว้บ้าง เช่น การจัดการฝึกซ้อมอาสาสมัครแจ้งเตือนภัย หรือมิสเตอร์เตือนภัย การเตรียมการฝึกซ้อมการอพยพผู้คน หรือการเตรียมการเตือนภัยให้กับประชาชนว่า เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น จะต้องทำอย่างไร หนึ่ง - สอง - สาม ประเทศญี่ปุ่นเป็นตัวอย่างที่ดีในการอพยพผู้คน รวมทั้งการกันงบประมาณไว้สำหรับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้น ควรจัดสรรหรือกันไว้ให้มาก ๆ ไว้ในหมวดงบกลาง เพื่อให้อำนาจผู้บริหารท้องถิ่นในการสั่งการได้อย่างทันท่วงที รายจ่ายใดที่ควรงดก็ควรงดไว้ก่อน เช่น การประชุมสัมมนา การเดินทางไปศึกษาดูงาน การก่อสร้างถนน สะพาน ที่ยังไม่เร่งด่วน เป็นต้น

          ครับ ก็หวังเป็นอย่างยิ่ง เหตุการณ์ตามคำเตือนนี้จะไม่เกิดขึ้นกับประเทศไทยอีก พวกเราคนไทยได้รับผลกระทบหลายด้านในช่วงนี้ ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาทางการเมืองที่ยืดเยื้อยาวนานกว่า ๕ ปีแล้วยังไม่จบสิ้น ปัญหากระทบกระทั่งกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเขมรก็เรื้อรังไม่รู้จบเมื่อไหร่ และปัญหาภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นซ้ำซากและทิ้งช่วงเวลาไม่นาน หากวันนี้คนไทยยังไม่สามัคคีกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้ว จะแหกปากเรียกร้องให้ใครช่วยก็คงหาคนมาช่วยเหลือยากนัก เช่นเดียวกันกับเรื่องของชาวท้องถิ่น หากชาวท้องถิ่นไม่กลมเกลียวสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ยากนักที่จะผลักดันเรื่องใด ๆ ให้สำเร็จได้ ไม่ว่าเรื่อง ร่างกฎหมายที่คาดว่าคงไม่ทันสภาฯชุดนี้อย่างแน่นอน สิทธิสวัสดิการต่าง ๆ ที่ยังคงด้อยกว่าข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครู หรือข้าราชการทหาร ตำรวจ ฯลฯ คงยากเช่นกันที่จะได้มา หากพวกเรายังคงตัวใครตัวมัน เหมือนเช่นปัจจุบัน.......

 

ทีมงานกลุ่มเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่น.....รายงาน
๗ เมษายน ๒๕๕๔

ดาวน์โหลดบทความนี้ คลิกที่นี่

 

 

 
 

ข่าวสารบ้านเมือง : Bangkok Post | กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ
มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | อ.ส.ม.ท | ไทยโพสต์ | ไทยนิวส์ | เชียงใหม่นิวส์ | สถานีโทรทัศน์ AStv สถานีโทรทัศน์ Nation | รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู
รวมเว็บบอร์ด : กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น | สายตรงสนง.ท้องถิ่น ชม. | ชมรมนิติกรอปท. ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชมรมนักวิชาการศึกษา ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้ ชมรมนักพัฒนาชุมชน | ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
..   ..  ..  ..
..
Copyright © 2009 All Rights Reserved. by www.thailocalgov.com : Thailand