บทความที่น่าสนใจ :  ปลัดอบต.บ่น : บทความรองชนะเลิศอันดับ ๒ (งาน ๑๕ ปีปลัดอบต.)
ชื่อผู้เขียน : ผู้ดูแลระบบ
วันเวลาที่เขียน :  05 ส.ค. 55     จำนวนผู้เยี่ยมชม :  2722  คน
ดาวน์โหลด   ไม่มีไฟล์เอกสาร
 
ภาพประกอบ
 

บทความ  ๑๕  ปี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กับการพัฒนาท้องถิ่น

“ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่น”

โดย...นายเชิดชัย จักรแก้ว
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขวาทุ่ง
อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

 

          ก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่าน  ที่รักษาตัวรอดปลอดภัยมาได้จนถึงวันนี้  แม้ว่าแต่ละคนจะมีแผลถลอกปอกเปิกติดตัวมาบ้างก็ถือว่ายังมีความสามารถเพียงพอที่ฟันฝ่าอุปสรรคมาได้จนถึง ๑๕ ปี  โดยจะนับว่าเป็นเวลายาวนานก็นับได้  จะนับว่าเป็นเวลาสั้น ๆ ก็นับได้  ขึ้นอยู่กับว่าประสบการณ์ที่แต่ละคนได้รับจะเป็นอย่างไร  ถ้าจะเปรียบกับช่วงชีวิตของคนหนึ่ง ๆ  ก็เป็นช่วงเวลาที่สะสมความรู้มาจนพร้อมแล้ว  หลังจากนี้ก็จะเป็นการเตรียมประมวลความรู้  สอบเพื่อให้ได้ตามเป้าหมาย  ไม่มีเหตุผลที่จะอ้างเรื่องเวลามาแก้ตัวอีกแล้ว...คงมีผู้เคยได้ยินว่า  ข้าราชการประจำเป็น (Public Servant) มีหน้าที่ที่ต้องทำงานสนองแนวนโยบายแห่งรัฐของทุกรัฐบาล  ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารชุดไหน  ข้าราชการมีหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุข  เพื่อให้ประชาชนมีความสุข  พ้นทุกข์  ซึ่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลก็สามารถปวารณาตัวเช่นนั้นได้เช่นกัน  ในที่นี้ก็หมายถึงทีมบริหารของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่เราต้องสนองนโยบายที่ถูกต้องตามที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถทำได้  ตามสภาพกำลังงบประมาณของแต่ละองค์การบริหารส่วนตำบล

มีหลายคนที่เข้าสู่ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  เมื่อ  ๑๕  กรกฎาคม ๒๕๔๐  ด้วยไฟศรัทธาที่ลุกโชน  พร้อมที่จะแปรเปลี่ยนเป็นพลังในการพัฒนาตำบลหมู่บ้าน  อันเป็นรากฐานของประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างที่วาดหวังไว้  หลายท่านคงยังไม่ลืมบรรยากาศเก่า ๆ  เมื่อแรกเริ่ม เหลียวซ้ายแลขวามีแต่  ปลัด  คลัง  ช่าง  ลูกจ้าง  อย่างมากรวมกันแล้ว    คน และเครื่องพิมพ์ดีด    เครื่อง รวมกันอยู่ในสำนักงานที่ขอยืมใช้จากหน่วยงานอื่น  ศาลาวัดก็ยังมี เริ่มทำงานแบบรู้บ้าง  ไม่รู้บ้าง  ถูกผิดก็ค่อยแก้ไขกันไป ไม่สนใจว่าจะกีดขวางสิ่งใด  หรือถูกสิ่งใดกีดขวางหรือไม่  นั่นเป็นความปรารถนาดีจากหัวใจล้วน ๆ  ซึ่งระยะแรกอาจไม่รู้จักความยืดหยุ่นในการทำงาน  ขาดประสบการณ์ในการปรับใช้  รู้ตัวอยู่ว่ากีดขวางก็ยังไม่รู้จักเบี่ยงร่างออกมาดูด้านนอก   และนั่นก็เป็นปัญหากีดขวางหัวใจคนอื่นเช่นเดียวกัน  เพราะนานวันเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ได้มีแค่    คน  และเครื่องพิมพ์ดีด    เครื่องอีกแล้ว  บุคคลที่เข้ามาสมทบมีอำนาจอยู่บนสุดของโครงสร้าง  ความต้องการของเขา(อ้างว่า)คือความต้องการของประชาชน  จึงมีบ้างที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถูกกีดขวางขัดแย้งต้องโยกย้ายออกไปร่วมพัฒนาตำบลอื่น  มีบ้างที่ถูกกีดขวางรุนแรงกระทั่งต้องจบชีวิตการทำงานลง    ที่เริ่มต้นนั้น  ดังนั้นคำกล่าวยกย่องต่าง ๆ ถ้าพึงจะมีต่อปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ก็ขอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่านรับไว้ได้อย่างภาคภูมิใจ...

          แรกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ก็มีการกำหนดโครงสร้างให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นผู้รับผิดชอบถือระเบียบสูงสุดในองค์การบริหารส่วนตำบล  คอยควบคุมการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย  ให้ถูกใจทั้งประชาชนและรัฐ  ดูเหมือนว่าตำแหน่งจะใหญ่โต  แต่ความจริงแค่เจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่อยู่ระหว่างกลางของรัฐและประชาชน  อำนาจและผลประโยชน์ ที่ต้องลงมือทำงานเองพิมพ์ดีดเอง ความรับผิดชอบมากมายหล่นโครมเข้าใส่  รับไหวไม่ไหว ไม่รู้  รู้แต่ว่าต้องรับไป  และต้องทำให้ได้  เพราะฉะนั้นไม่สามารถเล็ดลอดหลบหนีจากความรับผิดชอบไปได้แม้เพียงนิด ลองนึกดูว่าหน้าที่มากมายมหึมาทับลงถมคนที่เพิ่งเริ่มต้นทำงาน  แทบไม่รู้อะไรเลย  จะทำให้ดีได้มากแค่ไหน  หลักวิชาการที่เรียนรู้มาอย่างตั้งใจบ้างไม่ตั้งใจบ้างก็ต้องเอามารวบรวมใช้ให้หมด  และต้องไม่ลืมปรับปรุงมันสมองอยู่ตลอดเวลา  หาความรู้ใหม่ ๆ มาเพิ่มพูน  เป็นที่เข้าใจอยู่ว่าระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวกับท้องถิ่นจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดเวลา  โดยเฉพาะเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบล  เผลอหลงใหลได้ปลื้มทำเป็นหลงดีใจ  กลับถูกเป็นผิดทันควันก็ยังมี

          การพัฒนาท้องถิ่นที่ขึ้นหน้าขึ้นตาก็คือถนนคอนกรีต  ถูกต้อง  โครงสร้างพื้นฐานอย่างแรกที่ประชาชนต้องการ  ถนนคอนกรีตถือเป็นความก้าวหน้าอย่างแรก  และเป็นที่สุดขององค์การบริหารส่วนตำบล   ซึ่งขณะนี้บางตำบลมีถนนคอนกรีตรอบหมดแล้วทุกถนน ทุกซอยในหมู่บ้านตำบล  ถนนลูกรังแต่เดิมจะเหลือเฉพาะที่ออกไปนาไร่  ร่ำ ๆ จะต้องหาเกือกมาใส่ให้วัวควายในตำบล  เหมือนใส่เกือกม้า  วัวควายที่เดินบนถนนคอนกรีตก็เท้าสึกเป็นเหมือนกัน  การสร้างถนนคอนกรีตใช่การพัฒนาหรือไม่  แต่ละท้องถิ่นคงจะได้คำตอบกันแล้ว  แต่อย่างไรก็ต้องยอมรับว่าถนนคอนกรีตเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เห็นได้อย่างชัดเจนมากกว่าอย่างอื่น  เป็นผลงานการพัฒนาที่จับต้องสัมผัสได้  และทุกฝ่ายต้องยอมรับว่าตั้งแต่เริ่มมีองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้นมานั้นถนนในหมู่บ้านตำบลดีขึ้นมากในระยะ  ๑๐  ปีที่ผ่านมา  หากไม่มีองค์การบริหารส่วนตำบล  เชื่อได้เลยว่าจะไม่ทั่วถึงเช่นปัจจุบัน  มีคำถามว่า  แล้วการพัฒนาด้านอื่นไม่ทำหรืออย่างไร  องค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งทำอยู่แล้ว  การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ  เป็นการพัฒนาไปพร้อมกันตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับ  ตามแนวนโยบายของรัฐบาลอย่างไม่บิดพลิ้ว   แต่ต้องยอมรับว่าการดำเนินงานทุกด้านไม่เข้มข้นเท่ากับการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ชัดเจนเห็นชัดดังที่ได้กล่าวมาแล้ว  แต่ทุกอย่างก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีความเห็นเป็นข้อบัญญัติออกมา  และมีอีกอย่างที่ค่อนข้างแปลกก็คือการกำหนดยอดเป้าหมายจากส่วนกลาง ต้องทำเรื่องนั้นเท่านั้น ทำเรื่องนี้เท่านี้  บางทีก็ออกมาเป็นร้อยละให้เป็นยอดสุทธิประมาณนั้น  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทราบเจตนาในการกำหนดเช่นนั้น  แต่ในเมื่อบอกว่าเป็นการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่น  ให้อำนาจตัดสินใจเป็นของประชาชนในท้องถิ่นเองแล้ว  สุดท้ายก็ยังไม่สามารถสลัดความเป็นศูนย์กลางของอำนาจสั่งการออกไปได้ใช่หรือไม่

          จากหัวใจปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  อยากให้องค์การบริหารส่วนตำบลทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบลอย่างแท้จริง  การออกแบบให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในองค์กรในลักษณะ ซีอีโอ. ( Chief Executive Officer) ทำให้การสร้างประโยชน์ดังกล่าวมีปัญหาอยู่บ้าง  ยากนักที่จะหา ซีอีโอ. ที่ทำงานเพื่อประชาชนอย่างเต็มที่ ๑๐๐% จะมีก็คงเป็น ซีอีโอ. แบบครึ่ง ๆ หรือไม่ก็เกินครึ่งไม่มาก  มีจำนวนมากที่มักจะเป็น ซีอีโอ. ที่บิดเบี้ยวไปตามสภาพแวดล้อมมากกว่าอุดมการณ์ที่กินไม่ได้  สมมุติว่าปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลได้ทำงานกับนายก ซีอีโอ. พันธุ์แท้ ๑๐๐%  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ก็จะทำงานอย่างเต็มกำลังกายและใจ  ไม่ต้องเป็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลที่บิดเบี้ยวไปกับสภาพแวดล้อมเช่นเดียวกัน  ไม่ต้องคอยรับคำสั่งปิดงานจัดซื้อจัดจ้าง  ไม่ต้องเป็นเบี้ยล่างของผู้รับเหมา (รับเงินมาแล้ว  มันก็ตามมาสั่ง)  นั่นก็ยังดี  ดีกว่าไม่ได้รับเงินมัน แล้วมันยังตามมาสั่ง  ก็แสดงว่ามีคนให้ท้ายมันอยู่ใกล้ ๆ มันถึงมาสั่งได้  และที่สำคัญไม่ต้องตกเป็นทาสของใครบางคนที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลองค์การบริหารส่วนตำบลด้วย

          ที่สุดแล้ว การควบคุมตัวเองเป็นเรื่องสำคัญ  ไม่ว่า ๑๐๐ทฤษฏีการปกครอง หรือ๑,๐๐๐ทฤษฏีการบริหารไหน  ก็ไม่สามารถที่จะยึดถือเป็นแบบอย่างได้  หากปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ไม่ท้อ  ไม่สามารถควบคุมตนเองได้  อย่างน้อยก็ต้องควบคุมตนเองไม่ให้หลงประเด็นการทำงาน  หลงระเริงไปกับ  ลาภ  ยศ  กลิ่น  เสียง  ที่ได้รับ  ทั้งที่ชอบธรรมตามระเบียบกฎหมาย  และที่ไม่ชอบธรรม แต่ชอบที่จะทำ นั่นก็หมายถึงว่าปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลได้ถลำตัวลงไปแล้ว  และเมื่อถลำตัวแล้ว  ต่อไปก็คือถลำลึก และในกาลปัจจุบันก็คงจะจมหายไปทั้งตัว  ต้องแหวกว่ายอยู่ในกระแสวังวนของความชอบทำเหล่านั้น  ตอนนี้คงจะเมื่อยล้า  ไม่ว่าจะชอบทำหรือไม่  ไม่ว่ายก็ต้องจม  ไม่อยากจมก็ต้องว่าย  กระเสือกกระสนแหวกว่าย ระเบียบกฎหมายกระจัดกระจายล่องลอย

          แต่ก็ต้องยอมรับว่าใน  ๑๕  ปีที่ผ่านมา วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งองค์กรปกครองท้องถิ่น  โดยเฉพาะ องค์การบริหารส่วนตำบล  ได้ผลพอสมควรตามเป้าหมายที่วางไว้  ยังมีอีกมากมายหลายเรื่องที่ต้องแก้ไข  ปัญหาปากท้องอาจช่วยได้ไม่มากนัก เนื่องเพราะงบประมาณอันจำกัดจำเขี่ย  สุดท้ายก็ต้องวนกลับไปเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน  ถนนหนทางที่ค่อย ๆ ทำก็ได้ไม่ผูกพันมัดตัว  ตรงข้ามกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ที่ต้องใช้ประสบการณ์ในการทำงาน  งบประมาณ  และความรู้ในการบริหารจัดการ  และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลที่จะต้องสร้างเป้าหมายให้มากกว่าพอสมควร  วางเป้าหมายไว้บ้าง ทั้งขององค์การบริหารส่วนตำบล และเป้าหมายส่วนตัว  แข็งเมื่อต้องแข็ง  อ่อนเมื่อต้องอ่อน การโอนอ่อนตามธรรมชาติเป็นเรื่องที่ดี  แต่บางครั้งโอนอ่อนเกินไปก็จะทำให้ติดกับดักของตัวเอง  หลังจากนี้แล้วจะไม่สามารถยืดหลังตรงสู้หน้าประชาชนได้อีก.

 

 

พิพัฒน์  วรสิทธิดำรง
กลุ่มเพื่อนข้าราชการส่วนท้องถิ่น....รายงาน

ดาวน์โหลดบทความข้างต้น คลิกที่นี่

 

 
 

ข่าวสารบ้านเมือง : Bangkok Post | กรุงเทพธุรกิจ | ข่าวสด | คม ชัด ลึก | ฐานเศรษฐกิจ | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ
มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | อ.ส.ม.ท | ไทยโพสต์ | ไทยนิวส์ | เชียงใหม่นิวส์ | สถานีโทรทัศน์ AStv สถานีโทรทัศน์ Nation | รับชมทีวีจากเว็บผ่านทรู
รวมเว็บบอร์ด : กรมส่งเสริมฯท้องถิ่น | สายตรงสนง.ท้องถิ่น ชม. | ชมรมนิติกรอปท. ชมรมเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯชมรมนักวิชาการศึกษา ชมรมช่างโยธาไทย
ชมรมจนท.จัดเก็บรายได้ ชมรมนักพัฒนาชุมชน | ชมรมเจ้าหน้าที่ธุรการ ชมรมเจ้าหน้าที่พัสดุ
..   ..  ..  ..
..
Copyright © 2009 All Rights Reserved. by www.thailocalgov.com : Thailand