ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่า อบต. เทศบาล อบจ. เมืองพัทยา และกทม. มีปัญหาอุปสรรคมากมายในการทำงาน ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น หนึ่งเพราะพวกเราอยู่ใกล้ชิดกับประชาชน สองเพราะพวกเราต้องอยู่กึ่งกลางระหว่างส่วนราชการต่าง ๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่ส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง และสามเพราะพวกเราต้องทำงานอยู่ใกล้ชิดที่สุดกับนักการเมือง ซึ่งมีทั้งดีและไม่ดีปะปนกันอย่างหลากหลาย ทำให้มีอุปสรรคมากมายที่เกิดขึ้นในแต่ละภูมิภาค หากพวกเรานำประสบการณ์เหล่านั้นมาแพร่ขยาย เล่าต่อให้เพื่อน ๆ รับฟังเป็นวิทยาทาน ก็จะทำให้เพื่อน ๆ ของพวกเรามีแนวทางในการแก้ไขปัญหา อุปสรรคเหล่านั้นได้ และที่นี่คือประสบการณ์ตรง ที่เกิดขึ้นจริงกับเพื่อนของพวกเราที่ต้องการเผยแพร่ต่อ

 

ลำดับที่ เรื่อง วันที่นำเสนอ
1 ประสบการณ์ตรงจากปลัดฯตรงฉิน เมืองขามแก่น "ป.นรชัย บุตรศรีชา" จากจังหวัดขอนแก่น 20 ก.ค. 2552
2

"ก่อสร้างโรงจอดรถ ทำนายกฯพ้นจากตำแหน่ง ปลัดฯ,คลัง ไม่พ้นเจอวินัยร้ายแรง"

17 ส.ค. 2552

 

 

เพื่อน ๆ ท่านใดต้องการแชร์ประสบการณ์ ส่งมาได้ที่ phiphatw@hotmail.com เพื่อจะได้นำเสนอให้ต่อไป

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


web-design-factory.net
 

(04/11/52)